Tillsynsveterinär - Porvoon kaupunki

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi betonar kvalitet och utvecklingsmöjligheter både i verksamhet och för personalen. Människan och den smidiga vardagen är viktiga för oss.

Miljöhälsovården i Borgå stad ledigförklarar att sökas en ordinarie tjänst som tillsynsveterinär från 1.10.2021 eller enligt överenskommelse.

Vi söker en person med samarbetsförmåga och motivation för tjänsten som tillsynsveterinär.

Tjänsten är placerad i Borgå och verksamhetsområdet för tjänsten är städerna Borgå och Lovisa samt kommunerna Askola, Lappträsk, Borgnäs och Sibbo. Till tjänsteåliggandena hör myndighetsuppgifterna enligt djurskyddslagen och lagen om djursjukdomar och eventuellt övriga tillsynsuppgifter, samt förmansuppgifter inom veterinärvård (ca 40 % av arbetstiden). I tjänsten ingår varken jourpraktik eller praktiskt veterinärarbete.

Behörighetskravet är i Finland legitimerad veterinär samt goda muntliga kunskaper i de båda inhemska språken, samt goda skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket. En kompetens i de delområden som berörs i arbetet samt arbetserfarenhet i branschen räknas som meriter. Arbetet förutsätter körkort och användning av egen bil.

Villkor för tjänsteförhållandet fastställs enligt Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal och läkaravtalet. Tjänsten är en heltidstjänst. Den uppgiftsrelaterade lönen är 5054,47 - 5129,80 €/månad. Innan tjänsten tas emot bör den för tjänsten valda personen uppvisa ett godtagbart läkarintyg. Prövotid ör 6 månader.

Skicka din ansökan senast 9.8.2021 kl. 15.00 via Sök nu lnken. Till ansökan fogas CV.

Läs mer

https://www.borga.fi/veterinartjanster-2

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare uppgifter ger II stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen tfn 040 7234141 eller tiina.tiainen@porvoo.fi

Lär dig mer om oss

Miljöhälsovård

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Borgå, 06100 Porvoo
Borgå stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat