Skip to main content
test
Tillsynsveterinär - Kokkolan kaupunki

Tillsynsveterinärens arbetsplats är i Karleby och arbetsfältet hela samarbetsområdet.

Till uppgifterna hör huvudsakligen djurskydd, tillsyn av animaliska biprodukter, samt program för djursjukdomar och hälsotillsyn i enlighet med veterinärvårdslagen (765/2009) 15 §. Tillsynsveterinärens uppgifter kan vid behov även inkludera kommunala tjänsteuppgifter som t ex. tillsyn av livsmedel och primärproduktion på produktionsgårdarna. Praktik och jourplikt hör inte till uppgifterna. I början består uppgifterna i huvudsak av bekämning av rådande fågelinfluenssaepidemi.

Veterinärvårdens tillsynsteam består av två tillsynsveterinärer och en hygienikerveterinär. Grundandet av av en tredje tillsynsveterinärtjänst har påbörjats. Djurskyddsinspektionerna utförs i regel som pararbete.

Sökande bör ha i Finland legitimerad veterinärs behörighet samt behörighet enligt veterinärvårdsförordningen (1031/2009) § 2. Därtill krävs det nöjaktig muntlig och skriftlig förmåga i det inhemska språk som inte är sökandes modersmål. Språkkunskaper bör i första hand uppvisas på sätt som omnämns i förordningen 481/2003 (t ex. statsförvaltningens språkexamina, uppvisande av språkkunskaper via allmänna språkexamina eller i samband med studier).

För att förtjänsfullt kunna sköta arbetsuppgifterna krävs det samarbetsförmåga, interaktionsförmåga och uthållighet. Därtill uppskattar vi erfarenhet av praktik och erfarenhet av allmän förvaltning.

Sökande bör ha tillgång till egen bil. I tjänsten tillämpas sex månaders prövotid. Före tjänsten kan tas emot bör den som väljs uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Vi erbjuder dig stöd från en stöttande och yrkeskunnig arbetsgemenskap. Som en del av veterinärvårdens tillsynsteam är dina förutsättningar att utvecklas professionellt goda.

Läs mer

https://www.kokkola.fi/sv/boende-och-miljo/miljohalsa-och-djur/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Direktören för hälsoövervakningen Andréas Smeds, tel. 040 489 2029, hygienikerveterinär Annukka Nikula eller tillsynsveterinär Eva-Lotta Halonen, tel. 040 806 5953.

Lär dig mer om oss

Mellersta Österbottens miljöhälsovård

Karleby stad ansvarar för administrering av Mellersta Österbottens miljöhälsovård. Till samarbetsområdet hör förutom Karleby stad även Kannus, Halso, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Toholampi och Vetil. Regionens jordbruk är specialiserat på mjölkproduktion.

För ordnandet av veterinärvårdstjänsterna på samarbetsområdet finns det 12 praktikerveterinärer, en hygienikerveterinär, två tillsynsveterinärer samt en byråföreståndare och direktören för hälsoövervakningen.


Adress: Hakalaxgatan 83, 67100 Kokkola
Karleby stad - Savuton työpaikka Karleby stad - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat