Timlärare i åk 7-9 - Kirkkonummen kunta

Timlärare i åk 7-9 - Kirkkonummen kunta

Vårt mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av andra stadiet, är en ledande tanke i allt vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi dig många nya utmaningar och möjligheter! Välkommen med i vår duktiga och professionella fostrarskara!

Svensk dagvård och utbildning i Kyrkslätt ledigförklarar en tjänst som vikarie för timlärare i åk 7-9 i Winellska skolan 01.03-02.06.2019.

Behörighetskrav enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet. Den som anställs skall uppvisa en godtagbar utredning över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag L504/2002 (arbete med barn) inom 30 dagar från delfåendet av anställningsbeslutet. Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Lämna din ansökan i första hand via den elektroniska ansökningsblanketten under adressen www.kommunrekry.fi. Ansökningstiden går ut 25.2.2019 kl 12.00.

Lisätietoja

http://www.winellskaskolan.fi

Winellska skolan, rektor Kristiina Koli, tfn 040 126 9693, fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Bildningsväsendet i Kyrkslätts kommun, Winellska skolan
Osoite: Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.
Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Tutustu työnantajaan