Skip to main content
test

Beskrivning av jobbet:

Undervisning i islam i Lagstad skola 2 åvh. Undervisningen anordnas 3.10.2023 - 6.4.2024 torsdagar kl.12-13.15 för lågklasser och kl.13.30-14.45 för högklasser.

Skolans namn och adress: Lagstad skola, Esbogatan 7, 02770 Esbo

Arbetstid enligt UKTA

Det ledigförklarade jobbet är ett tjänsteförhållande.

Tjänsteförhållandet börjar enligt avtal.

Du kan vid behov ställa frågor i förtroende om förhållandena på arbetsplatsen genom att skicka dina frågor till keha.rekrytointi@espoo.fi. Rekryteringstjänsterna utreder saken åt dig utan att avslöja ditt specialbehov för den rekryterande chefen. På så sätt förblir du anonym på samma sätt som de övriga sökande.

Behörighetskrav: Ämneslärarbehörighet i islam för grundskolan

Lärarbehörigheterna fastställs i enlighet med förordningen nr 986/98 om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet.

En lärare som undervisar i den grundläggande utbildningen skall ha utmärkt förmåga att använda skolans undervisningsspråk i tal och skrift.

Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

På Esbo stad är varje arbetsdag meningsfull. Hos oss kan du vara med och bygga upp samhället på första parkett och underlätta stadsbornas vardag.

Vi erbjuder dig goda personalförmåner: vi stöder bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor och vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad.

Vi uppskattar personalens yrkesskicklighet och erbjuder fortbildning för att upprätthålla och utveckla den. Du kan delta i gratis kurser i finska som stöder dig i ditt arbete.

Esbo stad värdesätter jämlikhet och mångfald på arbetsplatsen. Vi önskar alla slags jobbsökande: olika bakgrund, åldrar, kön, språk, kulturer och minoritetsgrupper.

Läs om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Läs mer

https://www.espoo.fi/sv/lagstads-skola

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger:
undervisningschef Outi Saloranta-Eriksson 0503632937

Lär dig mer om oss

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Svenska bildningstjänster

Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Esbo erbjuder barn och unga mångsidig och högkvalitativ undervisning som utgör en grund för livslångt lärande. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.


Adress: Esbogatan 7, 02770 Espoo
Esbo stad - Savuton työpaikka Esbo stad - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat