Skip to main content
test
Timlärare i finska - Kauniaisten kaupunki

Du är kreativ i din planering och genomförande av din undervisning, skapar lust att lära och har förmågan att se eleverna som individer med olika behov och drivkrafter. I klassrummet är du en trygg ledare och du är bra på att skapa relationer med både elever och föräldrar. För dig är modern teknik ett självklart val i din roll som pedagog och du använder IK som verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Din kunskap främjar kreativa och inkluderande lärmiljöer. Du gillar att arbeta med människor, inte minst ungdomar. Du visar intresse och förståelse för andra och de olikheter som finns i både elev- och vuxengrupper. Du bidrar till ett positivt klimat på skolan. Du gillar att skapa goda relationer till alla omkring dig. Du är bra på att ta tag i och hantera eventuella konflikter som uppstår. Använder humor för att förstärka relationerna med andra.


Behörighet i enlighet med förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) Den som anställs skall uppvisa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen

Vi värdesätter samarbetsförmåga, flexibilitet och goda sociala kunskaper.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Catharina Sunesdotter
catharina.sunesdotter@edu.grankulla.fi
Tel. 050-4148305

Lär dig mer om oss

Grankulla stad, Sivistystoimi, Svenskspråkig undervisning

Hagelstamska skolan har ca 340 elever och 48 i personalen. Vår verksamhet bygger på Delaktighet, Ansvar, Respekt och Engagemang, DARE. Vår värdegrund genomsyrar vår dagliga verksamhet med plats för mångfald av åsikter, tankar, känslor och frågor. Arbetsmiljön är trygg och öppen. Vi satsar på positiv pedagogik och kooperativt lärande. Vår verksamhet bygger på engagemang, nyfikenhet och att jobba tillsammans.


Adress: Västra skolstigen 1-3, 02700 Kauniainen
Grankulla stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat