Timlärare i historia och reala ämnen - Hangon kaupunki

Timlärare i historia och reala ämnen - Hangon kaupunki

En timlärarbefattning (heltid) i historia och reala ämnen vid Hangö högstadium och Hangö gymnasium under tiden 9.8.2019 - 31.7.2020 är lediganslagen att sökas senast 24.6.2019 kl 15.00. Ansökan sker via www.kuntarekry.fi. Till ansökan bifogas intyg över kompetens, matrikelutdrag eller meritförteckning. Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den som väljs till tjänst eller befattning uppvisa ett straffregisterutdrag för att valet skall vinna laga kraft. Även ett läkarintyg bör inlämnas. Prövotiden är fyra månader.

Läs mer

http://www.hanko.fi

Rektor Tanja Koivisto, 040 825 8084
tanja.koivisto@hanko.fi

Hangon kaupunki, Bildningsväsendet
Adress: Hangö

Hangö omges av havet och är Finlands sydligaste stad.
Den tvåspråkiga staden har cirka 600 anställda som jobbar i mångsidiga kommunala uppgifter.

Mer om arbetsgivaren