test

Beskrivning av jobbet:
Mattlidens gymnasium lediganslår en tillsvidare tjänst som timlärare i huvudsyssla i fysik och kemi. Timmarna hålls på den svenskspråkiga gymnasielinjen samt den engelskspråkiga IB-linjen.

Skolans namn och adress: Mattlidens gymnasium, Mattliden 1

Arbetstid enligt UKTA

Det ledigförklarade jobbet är ett tjänsteförhållande.

Tjänsteförhållandet börjar i augusti 2022.

Behörighetskrav: Ämneslärarbehörighet i fysik och kemi för gymnasiet

Lärarbehörigheterna fastställs i enlighet med förordningen nr 986/98 om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet.

Vi förutsätter utmärkta kommunikativa färdigheter i svenska och engelska, digital kompetens, goda samarbetsfärdigheter, kännedom on IB-läroplanen, beredskap att samarbeta i ett lärarteam .

Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Vi värdesätter erfarenhet av att fungera som grupphandledare, erfarenhet av att ha undervisat på IB-linjen samt kunskaper i matematikundervisning.

Mattlidens gymnasium är det enda svenskspråkiga gymnasiet i Esbo, 12 km väster om Helsingfors centrum. Skolan ligger intill Västerleden och har goda trafikförbindelser med olika delar av huvudstadsregionen. Under läsåret 2022-2023 omfattar gymnasiet knappt 700 studerande, av vilka ca 150 är IB-studerande, som studerar för den internationella studentexamen International Baccalaureate.

Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Esbo erbjuder barn och unga mångsidig och högkvalitativ undervisning som utgör en grund för livslångt lärande. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Läs mer

http://www.mattliden.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger: Susanne Björkstén susanne.bjorksten@esbo.fi

Lär dig mer om oss

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Svenska bildningstjänster, Skolorna och gymnasiet, Mattlidens gymnasium

Esbo är hemstad för ca 300 000 personer. Esbo är Finlands näst största stad och en trivsam bostadsort som lever, växer och utvecklas.

Vi erbjuder våra invånare mångsidiga tjänster, goda trafikförbindelser, välvårdade grön- och friluftsområden, goda utbildningsmöjligheter och mycket annat som behövs för att människor ska må bra.

I Esbo förenas toppkompetens, en variationsrik natur samt trivsamma och trygga bostadsområden. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med utmärkta möjligheter att arbeta och utveckas.

Vi vill att du ska trivas i Esbo – och kunna utveckla din kompetens bland de främsta i landet.

Ett rökfritt Esbo!


Adress: Mattliden 1, 02230 Espoo
Esbo stad - Savuton työpaikka Esbo stad - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat