Timlärare i huvudsyssla i matematik - Pietarsaaren kaupunki

Jakobstads gymnasium söker en timlärare i matematik för läsåret 2021-22


Jakobstads gymnasium erbjuder undervisning på andra stadiet. Utöver de för alla gemensamma kurserna kan studerande välja mellan gymnasie-, idrotts-, musik- eller bildkonstlinje. Genom det fortgående projektet Parkskolan kan gymnasiet erbjuda en hel del extra utöver den nationella läroplanen. Parkskolans kurser är kreativt ämnesöverskridande och har anknytning till natur, vetenskap, miljö och företagsamhet.

I samma byggnad finns även Pietarsaaren lukio vilket ger synergieffekter i form av gymnasieöverskridande aktiviteter och kurser samt inte minst i form av en tvåspråkig miljö.

Vi söker dig som har ett positivt förhållningssätt till pedagogisk utveckling. Du använder dina goda sociala färdigheter och flexibilitet i det kollegiala samarbetet. Du värdesätter studerandeaktivitet och funktionalitet i din undervisning och du har en positiv syn på de studerande. Din digitala kompetens ses som en fördel.


Behörigheten för tjänsten bestäms enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998).

Tjänsten besätts med sex (6) månaders prövotid.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Videointervjuer görs kontinuerligt under ansökningstiden.


Läs mer

http://www.jakobstad.fi/
http://www.jakobstadsgymnasium.fi/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Bildningsdirektör Jan Levander
tfn 044 785 1479 eller
jan.levander@jakobstad.fi.
Rektor Cecilia Hägglund-Nygård
tfn. 044 721 1470
cecilia.hagglund-nygard@edu.jakobstad.fi

Lära dig mer om oss

Bildningssektorn

Jakobstad är en livskraftig centralort i en välmående region, en tvåspråkig stad vid havet, som erbjuder invånarna delaktighet, trygghet och livskvalitet.


Adress: Strengbergsgatan 1, 68600 Pietarsaari

Sinulle suositellut työpaikat