Timlärare i huvudsyssla skönhets- och hårbranschen - Vaasan kaupunki

Vasa stad söker en timlärare i huvudsyssla inom hårbranschen och en timlärare i huvudsyssla inom skönhetsbranschen till Vamia för ett tjänsteförhållande som gäller tills vidare.

Vamia är en läroinrättning för yrkesutbildning som ägs av Vasa stad. Den har som uppgift är att utbilda yrkeskunniga personer för arbets- och näringslivets behov.

Vi är en tvåspråkig läroanstalt, men vi utbildar även på engelska utöver på finska och svenska. Vi har årligen drygt 4 000 studerande och cirka 300 anställda och anordnar grundläggande yrkesutbildning samt tilläggsutbildning och fortbildning i form av yrkes- och specialyrkesexamina. Alla våra examina kan även avläggas som läroavtalsutbildning. Vamias branschövergripande kunnande lever i de människor som arbetar vid läroinrättningen. Vi utvecklar hela tiden våra färdigheter och delar gärna med oss av våra lärdomar och vår arbetslivserfarenhet i vår gemenskap.

Undervisningsspråket är finska. Vi värdesätter arbetserfarenhet av arbetsuppgifter inom hårbranschen och/eller skönhetsbranschen som motsvarar undervisningsuppgiftens innehåll och lärarbehörighet enligt förordningen 986/1998.

Därtill önskar vi erfarenhet av undervisning och handledning av studerande på andra stadiet. Samarbetsförmåga, kreativitet, organisationsförmåga och flexibilitet är absoluta fördelar vid skötseln av uppgiften.

Lönen och anställningsförhållandets villkor fastställs enligt bilaga 1 till del C i UKTA.
Prövotiden är sex månader.

Innan arbetet börjar bör den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg (T-intyg) över sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag enligt lagen 504/2002.

Intervjuerna hålls veckorna 49-51.
Den som kommer på intervju ska ta med sina ursprungliga examensbetyg och arbetsintyg samt bestyrkta kopior av examensbetygen. Kopiorna återlämnas inte.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Utbildningschef Toni Borén tfn. 040 829 4225, eller toni.boren(at)vamia.fi

Bildningssektor / Vamia
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.