Timlärare i huvudsyssla / skönhetsvårdbransch - Vaasan kaupunki

Timlärare i huvudsyssla /  skönhetsvårdbransch - Vaasan kaupunki

Vasa stad söker timlärare i huvudsyssla till skönhetsvårdsbranschen vid Vamia.

Vamia är en av Vasa stad ägd läroinrättning för yrkesutbildning, vars uppgift är att utbilda yrkeskunniga för arbets- och näringslivets behov.

Vi är en tvåspråkig läroinrättning, men vi utbildar också på engelska utöver på finska och svenska. Studerandena uppgår årligen till drygt 4 000 och personalen till cirka 300.

Vi ordnar grundläggande yrkesutbildning samt tilläggsutbildning och fortbildning i form av yrkes- och specialyrkesexamen. Alla examina är det också möjligt att avlägga i form av läroavtalsutbildning.

Vamias kunnande på flera sektorer lever i de människor som arbetar vid läroinrättningen. Vi utvecklar hela tiden våra färdigheter, och våra lärdomar och vår arbetslivserfarenhet delar vi med iver vidare i vår gemenskap.

Timlärarna i huvudsyssla har till uppgift att undervisa dem som studerar till kosmetolog.

Timläraren i huvudsyssla är finska.

Behörighetsvillkor är behörighet enligt förordning 986/1998.

Lämplig högskoleexamen med tanke på undervisningsuppgiften är estenom (yhs).

Språkkunskapskrav är kunskaper i finska.

Vi värdesätter erfarenhet av arbetsuppgifter som kosmetolog som motsvarar innehållet i undervisningsuppdraget, i synnerhet erfarenhet av arbete inom salong. Organisationsförmåga, förståelse av olika studerande, flexibilitet och vilja att utveckla sig själv och sitt arbete är en absolut fördel.

Vi erbjuder en ungdomlig arbetsmiljö och möjlighet att utveckla sig själv.

Prövotiden är sex månader.

Innan arbetet börjar bör den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg (T-intyg) över sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag enligt lagen 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 43 och 44.

De som kallas till intervju ska ta med examens- och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Utbildningschef Toni Boren tfn. 0408294225
toni.boren@vamia.fi

Bildningssektor / Vamia
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.