Timlärare i huvudsyssla / social- och hälsovård - Vaasan kaupunki

Vasa stad söker fyra timlärare i huvudsyssla till Vamia för undervisning inom social- och hälsovårdsbranschen.

Vi söker en lärare inom rehabilitering, en inom pedagogisk verksamhet och handledning samt två lärare i vårdarbete.

Vamia är en läroinrättning för yrkesutbildning som ägs av Vasa stad. Den har som uppgift är att utbilda yrkeskunniga personer för arbets- och näringslivets behov.
Vi är en tvåspråkig läroanstalt, men vi utbildar även på engelska utöver på finska och svenska. Vi har årligen drygt 4 000 studerande och cirka 300 anställda och anordnar grundläggande yrkesutbildning samt tilläggsutbildning och fortbildning i form av yrkes- och specialyrkesexamina. Alla våra examina kan även avläggas som läroavtalsutbildning.

Vamias branschövergripande kunnande lever i de människor som arbetar vid läroinrättningen. Vi utvecklar hela tiden våra färdigheter och delar gärna med oss av våra lärdomar och vår arbetslivserfarenhet i vår gemenskap.

Undervisningsspråket är finska. Att även kunna undervisa på svenska räknas som merit. Den sökande bör ha arbetserfarenhet av arbetsmiljön inom social- och/eller hälsosektorn.

Vi förutsätter lärarbehörighet i enlighet med förordningen 986/1998.

Vi värdesätter erfarenhet av undervisning och handledning av studerande på andra stadiet. Samarbetsförmåga, kreativitet, organisationsförmåga och flexibilitet är absoluta fördelar vid skötseln av uppgiften.

Lönen och anställningsförhållandets villkor fastställs enligt bilaga 1 till del C i UKTA.
Prövotiden är sex månader.

Innan arbetet börjar bör den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg (T-intyg) över sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag enligt lagen 504/2002.

Intervjuerna hålls veckorna 49-51.
Den som kommer på intervju ska ta med sina ursprungliga examensbetyg och arbetsintyg samt bestyrkta kopior av examensbetygen. Kopiorna återlämnas inte.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Utbildningschef Toni Borén tfn. 040 829 4225 eller toni.boren(at)vamia.fi

Bildningssektor / Vamia
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.