Timlärare i huvudsyssla Språkbadsskolan - Pietarsaaren kaupunki

Språkbadet startades i Jakobstad år 1992 enligt den så kallade tidiga fullständiga språkbadsmetoden. En egen Språkbadsskola - Kielikylpykoulu med klasser från förskolan till åk 6 startades år 2003. I praktiken fungerar skolan som en helhet fast administrativt är det två separata skolor. Jakobstad är den enda staden i Finland, som ordnar språkbad på de båda inhemska språken.

Språkbadsskolan verkar i en ny och modern fastighet sedan hösten 2020.

Samarbete och elevcentrering genomsyrar verksamhetskulturen vid Språkbadsskolan. Skolan är välfungerande och utvecklar kontinuerligt sina undervisningsmetoder och sin pedagogik. Vi har ett gott arbetsklimat med engagerad och entusiastisk personal. Samarbetet med föräldrarna är öppet och givande.

Syftet med undervisningen är att ge eleverna verktyg och grundläggande färdigheter samt utveckla nyfikenhet inför nya saker. Målet är att eleverna växer till ansvarsfulla samhällsmedlemmar som aktivt kan påverka sitt eget liv.

Vi söker nu en klasslärare till nybörjarundervisningen. Studier i språkbadsmetodik /pedagogik räknas som tilläggsmerit.

Behörigheten för tjänsten bestäms enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998).


Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Läs mer

http://www.jakobstad.fi/
https://www.sprakbadsskolan.fi/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Bildningsdirektör Jan Levander
044-7851479 eller
jan.levander@jakobstad.fi
Rektor Kristiina Hellstrand
tfn. (06) 786 3495, 050 468
kristiina.hellstrand@edu.jakobstad.fi

Lära dig mer om oss

Bildningssektorn

Jakobstad är en livskraftig centralort i en välmående region, en tvåspråkig stad vid havet, som erbjuder invånarna delaktighet, trygghet och livskvalitet.


Adress: Strengbergsgatan 1, 68600 Pietarsaari

Sinulle suositellut työpaikat