Timlärare i huvudsyssla, studiehandledare / Vamia - Vaasan kaupunki

VASA STAD / VAMIA SÖKER TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA OCH EN STUDIEHANDLEDARE för tjänsteförhållanden som gäller tills vidare och för viss tid.

Vamia är en läroinrättning för yrkesutbildning som ägs av Vasa stad. Den har som uppgift är att utbilda yrkeskunniga personer för arbets- och näringslivets behov. Vi är regionens ledande utvecklare av yrkeskompetens och arbetslivets partner.

Vi är en tvåspråkig läroinrättning, men utöver på finska och svenska utbildar vi även på engelska. Vi har årligen drygt 4300 studerande och cirka 240 anställda. Vi ordnar grundläggande yrkesutbildning samt tilläggsutbildning och fortbildning i form av yrkes- och specialyrkesexamen.

Vi söker kunniga personer till följande tjänster:

Timlärare i huvudsyssla inom social- och hälsovårdsbranschen för ett tjänsteförhållande som gäller tills vidare, undervisningsspråket är svenska, mer information ger utbildningschefen Toni Boren, tfn 040 829 4225.

Timlärare i huvudsyssla inom restaurang- och cateringbranschen (2 st.), för ett tjänsteförhållande för viss tid under tiden 2.8.2021 - 31.7.2022, undervisningsspråket är finska och svenska, mer information ger utbildningschefen Hans Foxell,
tfn 040 549 7564.

Timlärare i huvudsyssla i matematik, fysik och kemi, för ett tjänsteförhållande för viss tid under tiden 2.8.2021 - 31.7.2022, undervisningsspråket är huvudsakligen finska, mer information ger utbildningschefen Elina Romar, tfn. 040 567 2718.

Studiehandledare för ett tjänsteförhållande som gäller tills vidare, språkkunskaper som krävs är finska, svenska och engelska, mer information ger biträdande rektor Pia Finne, tfn. 040 735 7041.

Timlärare i huvudsyssla inom mediebranschen och visuell framställning för ett tjänsteförhållande som gäller tills vidare, undervisningsspråket är finska, mer information ger utbildningschefen Tina Ura, tfn. 040 828 0495.

Timlärare i huvudsyssla i företagsekonomi för ett tjänsteförhållande som gäller tills vidare, undervisningsspråket är finska, undervisning ska även kunna ges på svenska, mer information ger utbildningschefen Tina Ura, tfn. 040 828 0495.

Timlärare i huvudsyssla inom elbranschen (2 st.) för ett tjänsteförhållande som gäller tills vidare , undervisningsspråket är finska, mer information ger utbildningschefen Seppo Uusitalo, tfn. 040 546 7945.

Timlärare i huvudsyssla inom husbyggnadsbranschen för ett tjänsteförhållande som gäller tills vidare, undervisningsspråket är finska, mer information ger utbildningschefen Seppo Uusitalo, tfn. 040 546 7945

Timlärare i huvudsyssla inom bilbranschen för ett tjänsteförhållande som gäller tills vidare, undervisningsspråket är finska, mer information ger utbildningschefen Jarmo Hietikko, tfn. 040 544 7982.

Timlärare i huvudsyssla inom maskin- och produktionsteknik (verkstadsmekanik) för ett tjänsteförhållande som gäller tills vidare, undervisningsspråket är finska, mer information ger utbildningschefen Jarmo Hietikko, tfn. 040 544 7982.

Timlärare i huvudsyssla inom maskin- och produktionsteknik (svetsning) för ett tjänsteförhållande som gäller tills vidare, undervisningsspråket är finska, mer information ger utbildningschefen Jarmo Hietikko, tfn. 040 544 7982.

Behörighetsvillkoren fastställs enligt förordningen om behörighet för personal inom undervisningsväsendet (986/1998).

Vi förutsätter goda kunskaper i undervisningsspråket i en tjänst med undervisning/handledning (språkintyg). Kunskaper i engelska räknas som merit. I fråga om språkkunskapskraven kan ni vara i kontakt med kontaktpersonerna ovan.

Vi värdesätter erfarenhet av yrkesutbildning. Vi önskar att du är en lagspelare och en utvecklingstyp som klarar av att arbeta självständigt.

Prövotiden är sex månader.

Innan arbetet börjar bör den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg (T-intyg) över sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag enligt lagen 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 15-16.
De som kallas till intervju ska ta med examens- och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

olika utbildningschefer, se annonstexten

Vamia
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.

Vasa stad - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat