Timlärare i huvudsyssla - Vaasan kaupunki

Timlärare i huvudsyssla - Vaasan kaupunki

Vasa stad söker en vikarie för en timlärare i huvudsyssla till Onkilahden yhtenäiskoulu för tiden 7.1. - 30.5.2020. Undervisning 24 timmar/vecka.

Obs! Ansökningar som inkommit under tidigare ansökningsomgång 21.10. - 4.11.2019 beaktas vid valet.

Uppgiften är att huvudsakligen vara klasslärare för klass 2. Utöver detta hör till uppgiften undervisning i gymnastik för övriga årskurser 1-6.

Onkilahden yhtenäiskoulu har inlett sin verksamhet i januari 2018. I skolan finns i dagens läge 821 elever, av vilka cirka 300 i årskurserna 1-6.

Skolans verksamhetsidé är:
Onkilahden yhtenäiskoulu är en gemenskap som verkar i sju byggnader och där det fostras och inlärs målinriktat i en trygg och sporrande miljö i samarbete med hemmen och lokala aktörer.

Behörighetsvillkor till tjänstvikariatet är enligt förordning 986/1998.

Vi förutsätter samarbetsförmåga, interaktionsfärdigheter samt vilja att verka som medlem i ett team.

Vi värdesätter erfarenhet av arbete som klasslärare samt av gemensam undervisning.

Vi erbjuder en trevlig arbetsgemenskap med tidsenlig undervisningsutrustning

Den uppgiftsbaserade lönen är 2686,48 € / mån.

Prövotiden är tre månader.

Innan arbetet börjar bör den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg (T-intyg) över sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag enligt lagen 504/2002.

De som kallas till intervju ska ta med examens- och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Biträdande rektor Markku Nirkkonen, tfn. 040-542 3240

Bildningssektor/Onkilahden yhtenäiskoulu
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.