Timlärare i informationsteknik - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Timlärare i informationsteknik - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Åbo yrkesinstitut, handel och data, söker en lärare i informationsteknik i huvudsyssla från och med 5.8.2019. Tjänsteförhållandet är tillsvidare. Undervisningsspråket är svenska.

Huvuddelen av undervisningen sker vid datanomutbildningen, mindre del möjligen vid merkonomutbildningen. Våra datanomstuderande studerar huvudsakligen programmering.

Vi uppskattar arbetserfarenhet och utbildning på det ovannämnda området. Annat kunnande inom informationsteknik uppskattas. Att komma överens och trivas med ungdomar är en förutsättning för att kunna trivas i jobbet.

Behörighetskrav enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/98).

Den som väljs ska uppvisa ett straffregisterutdrag (504/02) och inlämnaett godkänt hälsointyg.

Prövotiden är 6 månader.

Tilläggsuppgifter ges av utbildiningschef Olli Pietilä, tfn 050 4649 318, olli.pietila@turku.fi

Platsen skall sökas elektronisk under Sök arbetsplats.

Lisätietoja

http://www.turkuai.fi

-

Bildningssektorn, Turun ammatti-instituutti-Åbo yrkesinstitut
Osoite: Klockringaregatan 9, Åbo

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.
I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.
Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.
Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Tutustu työnantajaan