Skip to main content
test
Timlärare i Kyrkslätts gymnasium - Kirkkonummen kunta

Vårt mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av andra stadiet, är en ledande tanke i allt vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi dig många nya utmaningar och möjligheter! Välkommen med i vår duktiga och professionella fostrarskara!

Kyrkslätts gymnasium lediganslår en tjänst som timlärare (resurslärare) för tidsperioden 9.1.2023-3.6.2023 .

Som en följd av distansundervisningen under de föregående läsårens corona-situation har vi ett behov av att kompensera och komplettera våra studerandes kunnande i flera olika ämnen, med tyngdpunkt på modersmålet. I uppdraget som resurslärare under resten av läsåret ingår det bland annat:

- personlig handledning av studerande, individuellt och i smågrupper
- samundervisning och lärarassistens i klass, under lektionstid
- samarbete med skolans speciallärare i arbete med studerande

Också andra arbetsuppgifter som syftar till att säkra och förstärka våra studerandes studier under läsåret kan ingå.

Behörighetskrav enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (F986/1998). Den som anställs skall uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag (L504/2002, arbete med barn) inom 30 dagar från delfåendet av anställningsbeslutet. Prövotid enligt gällande lagstiftning

Observera att du bör bifoga dina examensbetyg eller andra sådana intyg där din behörighet framgår.

Lämna din ansökan i första hand via den elektroniska ansökningsblanketten under adressen www.kommunrekry.fi (arbetsnyckel 481233). Per post skickas ansökan med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag under adressen Kyrkslätts kommun/registraturen, Svensk utbildning, PB 20, 02401 Kyrkslätt. Ansökningstiden går ut 12.12.2022 kl. 12.00.

Läs mer

https://kygy.fi/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

rektor Mikael Eriksson, tfn 040 1269 877, e-post fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Lär dig mer om oss

Serviceområdet för bildning och fritid, Svensk förskoleverksamhet och utbildning

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Bildningsväsendets mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, och vidare till andra stadiets gymnasieutbildning, är en ledande tanke i vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi många nya möjligheter och utmaningar. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats


Adress: Wiksvägen 3, U-byggnaden, 02400 Kirkkonummi

Sinulle suositellut työpaikat