Timlärare i matematik, fysik /kemi, vikariat - Uudenkaarlepyyn kaupunki

Timlärare i huvudsyssla i matematik, fysik/ kemi från höstterminen 2021. Placering i Zachariasskolan och Topeliusgymnasiet.


Vi söker dig som har den behörighet som föreskrivs i lagstiftningen (F om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 1998/986), och/eller är en person med yrkeskunnighet och pedagogisk kompetens.

Du är en kreativ person som tycker det är inspirerande och utvecklande att arbeta med ungdomar. Du sätter elever och studerande i fokus, tar tillvara deras olika lärstilar och anpassar din undervisning för att ge dem en optimal möjlighet till utveckling. Du har ett positivt förhållningssätt, god samarbetsförmåga och kommunicerar utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv.

Vi förutsätter att du som person är ansvarstagande och strukturerad, uppskattar att jobba i lag såväl som självständigt och bygga upp mänskliga relationer. Du är en ledare för eleverna/studerande och respekterar, motiverar och uppmuntrar dem i deras arbete. Information och kontakt till vårdnadshavarna är en naturlig del av ditt arbete. Du använder IT som ett naturligt verktyg i såväl undervisning som i det övriga arbetet.

Vi betonar följande kompetensområden vid rekryteringen:
1. Elevsyn
2. Pedagogisk ledarskaps- och interaktionsförmåga
3. Kommunikations- och samarbetsförmåga


Sökanden bör bereda sig på att vid behov genomgå intervju och arbetsprov.

Tjänsteinnehavarna är anställda i Nykarleby stad och placeras av arbetsgivaren inom kommunen. Prövotiden för tjänster är 6 mån. Den som valts bör inom en månad efter valet uppvisa godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.

Läs mer

http://www.nykarleby.fi/zachariasskolan
http://www.nykarleby.fi/topeliusgymnasiet

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Bildningsdirektör Teresia Tötterman-Engström tel.050 4433 575 eller via e-post teresia.totterman-engstrom@nykarleby.fi
Zachariasskolans rektor Mikael Fröjdö tel. 050 5147 110 eller via e-post mikael.frojdo@nykarleby.fi
Topeliusgymnasiets rektor Katarina Bjurs tel. 044 7219078 eller via e-post katarina.bjurs@nykarleby.fi.

Lära dig mer om oss

Nykarleby stad, bildningsavdelningen

http://www.nykarleby.fi Av tradition förknippas Nykarleby med bildning, utbildning och undervisning. Det arvet vill vi förvalta väl. I vår strävan att erbjuda eleverna och studerande en god och trygg inlärningsmiljö satsar vi på ändamålsenliga undervisningsgrupper och fortbildning för lärarna. Vi är en lärande organisation som arbetar med utveckling och framförhållning med betoning på en enhetlig lärstig.


Adress: Topeliusesplanaden 7, 66900 Uusikaarlepyy

Sinulle suositellut työpaikat