Skip to main content
test

Lovisa är en charmig tvåspråkig kuststad som präglas av småstadsidyll. I kommunens 12 grundskolor och två gymnasier finns ca 150 lärare och 50 skolgångshandledare.

Lovisavikens skola har ca 240 elever och 30 lärare. Vårt motto är Framåt tillsammans. Vi verkar i ett nytt skolhus som togs i bruk i januari 2020 och är byggt i trä. Under planeringen och byggandet av den nya fastigheten har särskild uppmärksamhet lagts vid lösningar som bidrar till en frisk skola. Inlärningsmiljön, både utrymmena och den moderna tekniken, möjliggör förverkligande av mångsidiga undervisningsmetoder.

Till vårt lärarteam söker vi timlärare för läsåret 2022-2023. Sökandena kan meddela sitt intresse för att undervisa följande ämnen. Observera att ämnena och antalet årsveckotimmar (åvt) är riktgivande och kan ännu ändras.
- Svenska, 15 åvt
- Finska, 8 åvt
- Engelska 8 åvt
- Tyska, 4 åvt
- Matematik , 5 åvt
- Kemi, 8,5 åvt
- Religion 3 åvt
- Livsåskådning 2 åvt
- Bildkonst, 7 åvt undervisning i Lovisa gymnasiet kan ingå i uppgiften
- Huslig ekonomi, 8 åvt
- Ung företagsamhet, 2 åvt
- Biologi och geografi, 10 åvt för tiden 15.8 - 23.11.2022, med eventuell förlängning fram till 3.6.2023

Timlärarna kan meddela sitt intresse antingen för ett enda ämne eller för en kombination av två eller flera ämnen. Timlärarna kan anställas antingen som timlärare i bisyssla (högst 15åvt, endast lön för hållna lektioner men inget deltagande i möten och fortbildning förutsätts) eller som timlärare i huvudsyssla (minst 16åvt, lön över loven men deltagande i möten och fortbildningsdagar förutsätts).

I vår verksamhet betonar vi alla elevers rätt att få utvecklas enligt sina egna förutsättningar och elevernas delaktighet. Vi har en lång tradition av internationellt samarbete och vänelevsverksamhet. Vi är även en Skola i rörelse och KiVa-skola. Förutom ett väl fungerande trestegsstöd poängterar vi att alla elever har rätt att få utmaningar enligt den egna förmågan. Vi lägger stor vikt vid språkmedvetenheten. Lovisavikens skola erbjuder en stimulerande arbetsgemenskap med en stark samhörighet och ett diskuterande arbetssätt.

Vi värdesätter ett mångsidigt och djupt pedagogiskt kunnande samt en utvecklingsvänlig och elevcentrerad inställning till arbetet. Vi förutsätter en god förmåga till samarbete och en vilja att jobba för gemenskapen.

Vi lediganslår uppgifterna som timlärare i ovanstående ämnen.

Lovisa stad satsar på språkmedvetenhet och är en föregångare på utvecklandet av undervisningen för begåvade elever och studerande.

Lön enligt UKTA.

Behörighetskrav i enlighet med förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998.

Lovisa stad är en rökfri arbetsplats.

Vänligen inlämna din elektroniska ansökan på adressen www.kuntarekry.fi. Till ansökan bör du bifoga intyg över din behörighet.

Godtagbart läkarintyg inlämnas senast två veckor efter att uppgiften har tillträtts. Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den som väljs uppvisa ett straffregisterutdrag för att valet skall vinna laga kraft. Ansökningshandlingar är offentliga. Prövotiden är 4 månader.

Läs mer

http://www.lovisa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Petra Paakkanen, petra.paakkanen@edu.loviisa.fi tel. 044 0555 887

Lär dig mer om oss

Lovisavikens skola

Kom och jobba i Finlands bästa småstad!

I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.


Adress: Brandesteinsgatan 27 B, 07900 Loviisa
Loviisan kaupunki - Savuton työpaikka Loviisan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja Loviisan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat