Timlärare inom sjukhusundervisningen - Vaasan kaupunki

Vasa stad söker en timlärare inom specialundervisningen med placering inom sjukhusundervisningen vid Vasa Centralsjukhus för tiden 1.8.2021-31.12.2022. Anställningen är en projektanställning inom ett nationellt projekt som strävar till att utveckla den konsultativa sjukhusundervisningen.

Sjukhusundervisningen finns till för de elever i grundläggande utbildning som av olika orsaker finns intagna vid Vasa Centralsjukhus. För nuvarande arbetar 4 sjukhuslärare vid enheten, två svenskspråkiga och två finskspråkiga. Den svenskspråkiga delen hör under Haga skola. Sjukhusundervisningens huvudsakliga arbetspunkt finns i Roparnäs, Vasa.

Staden har via undervisnings- och kulturministeriet erhållit medel för att utveckla den konsultativa biten inom sjukhusundervisningen vid Vasa Centralsjukhus.. Som projektanställd inom sjukhusundervisningen kommer du att jobba med undervisningsarbete och som handledare. Handledningen kommer att rikta sig till skolor inom hela sjukvårdsdistriktet från Kristinestad till Larsmo. Arbetet sker i nära samarbete med de övriga sjukhuslärarn inom enheten.

Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/1998.

Språkkunskapskrav är utmärkta kunskaper i svenska. Undervisningen sker på svenska.

Vi förutsätter att du har erfarenhet av att arbeta med barn och ungadomar i behov av stöd för inlärning och utveckling, gärna så att du har erfarenhet av undervisning i de flesta årskurserna inom den grundläggande utbildningen. Att du har erfarenhet av att handleda vuxna som arbetar i skolan ses som en merit. Handledningen omfattar pedagogisk handledning på många plan. Du behöver kunna jobba med och handleda elever, lärare, skolgångsbiträden och vårdnadshavare. Eftersom sjukvårdsdistriktet är stort kommer det mesta av handledningen att ske digitalt. Det betyder att du behöver ha tillräckliga IKT kunskaper för att kunna ge handledning via Teams eller motsvarande kanaler. Du behöver ha god kännedom om läroplanen och trestegsstödet och veta hur man bäst tillämpar olika stödformer för elever med olika funktionsnedsättningar och för elever i utmanande livssituationer.

Vi värdesätter att du har erfarenhet av projektarbete och arbete i mångprofessionella team och att du vill utvecklas i ditt arbete tillsammans med andra.

Vi erbjuder ett intressant arbete med utvecklingsmöjligheter. Som stöd i arbetet erbjuder vi möjlighet till arbetshandledning och arbete i ett mångprofessionellt team.

Prövotiden är sex månader.

Innan arbetet börjar bör den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg (T-intyg) över sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag enligt lagen 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 21-22.
De som kallas till intervju ska ta med examens- och arbetsintyg i original.

Lisätietoja

http://www.vasa.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rektor Ann-Christine Loo-Örn, tfn. 040-761 3281

Lisätietoja

Bildningssektorn/Haga skola, sjukhusundervisningen

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.


Osoite: Vasa, 65100 Vaasa
Vaasan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat