Skip to main content
test
Timlärare med klassläraruppgifter - Kirkkonummen kunta

Vårt mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av andra stadiet, är en ledande tanke i allt vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi dig många nya utmaningar och möjligheter! Välkommen med i vår duktiga och professionella fostrarskara!

Svensk utbildning i Kyrkslätt ledigförklarar ett vikariat som timlärare med klassläraruppgifter i Sjökulla skolan för tiden 1.8.2023-31.7.2024.

Behörighetskrav enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (F986/1998).
Den till tjänsten valda skall uppvisa straffregisterutdrag (L504/2002, arbete med barn) inom 30 dagar från delfåendet av anställningsbeslutet.

Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Observera att du bör bifoga dina examensbetyg eller andra sådana intyg där din behörighet framgår.

Lämna din ansökan i första hand via den elektroniska ansökningsblanketten under adressen www.kommunrekry.fi arbetsnyckel (529784). Per post skickas ansökan med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag under adressen Kyrkslätts kommun, Svensk utbildning/registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt. Ansökningstiden går ut 31.5.2023 kl. 12.00.

Läs mer

https://www.kirkkonummi.fi/sjokulla-skola

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Sjökulla skolans rektor Johanna Willman tfn 0401269350
e-post: fornamn.efternamn(at)kyrkslatt.fi

Lär dig mer om oss

Bildningstjänster, Svensk utbildning, Sjökulla skola

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med över 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 1 700 experter från olika områden arbetar för kommunen.

Bildningsväsendets mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, och vidare till andra stadiets gymnasieutbildning, är en ledande tanke i vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi många nya möjligheter och utmaningar.

Kyrkslätt är en rökfri arbetsplats.

Sjökulla skola är en trevlig byskola för eleverna i norra Kyrkslätt, vars skolhus fyller 100 år i år! Kom med i vårt gäng nästa läsår.


Adress: Sjökullavägen 285, 02450 Sundsberg

Sinulle suositellut työpaikat