Skip to main content
test
Timlärare med specialläraruppgifter - Paraisten kaupunki

Vi söker en timlärare med specialläraruppgifter för tiden 8.1-1.6.2024 till Sarlinska skolan.

Fråga är om timlärare i bisyssla, 5-10h/vecka, enligt överenskommelse. Specialundervisning ges främst i matematik och naturvetenskapliga ämnen.
Sarlinska skolan har drygt 260 elever i åk 7-9. Skolan är en samlokaliserad skola i det nya lärcentret i Pargas tillsammans med Pargas svenska gymnasium, Paraistenseudun koulu och Paraisten lukio.

Behörighet enligt F om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 1998/986. Också icke formellt behöriga kan visa intresse för arbetet. Anställningen görs så fort en lämplig sökande har hittats.

Den som väljs bör inom 30 dagar efter att beslutet delgivits uppvisa straffregisterutdrag.

I Pargas finns nio svenskspråkiga skolor inom den grundläggande utbildningen och ett gymnasium. Vi har ett nära samarbete med stadens finskspråkiga skolor. En grupp lärare har jobbat fram en språkstig som gäller både för svensk- och finskspråkiga skolor. Av skolorna är tre enhetsskolor. I Pargas satsar vi på utbildning och kan erbjuda jobb i en framåtsträvande arbetsgemenskap. Våra nu aktuella tyngdpunktsområden är bl.a. välmående och hållbar livsstil. I skolorna satsar vi aktivt på utvecklingsarbete och vi är huvudman för flera regionala projekt. Vi har en heltidsanställd it-pedagog och ett utvecklat tutorlärarnätverk. Alla elever har tillgång till en egen chromebook.

Läs mer

http://www.pargas.fi
https://www.pargas.fi/sv/web/sarlinska-skolan

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ges av rektor Christa Andersson, tfn 050 5962605, e-post christa.andersson@edu.pargas.fi
Ansökan görs via Kuntarekry. Om du har problem med att lämna in din elektroniska ansökan, kontakta tfn 044 358 5973.

Lär dig mer om oss

Pargas stad, sektorn för fostran och utbildning, svenskspråkig utbildning

Pargas är en unik tvåspråkig skärgårdsstad med drygt 15 000 invånare och omfattar stora delar av Skärgårdshavet med tusentals öar, holmar och skär. Här finner du både landsbygds- och småstadsmiljö. Stadens centrum ligger nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km.

Pargas stad har ca 500 anställda i olika branscher. För oss är det viktigt att personalen känner meningsfullhet, glädje och gemenskap i arbetet. Vi ger möjlighet för de anställda att utveckla verksamheten och sig själva. Vi vågar vara kreativa och prova på nya saker i en lärande organisation.

I vårt gemensamma handlingsprogram för sektorn för fostran och utbildning har vi listat gemensamma tyngdpunktsområden för all vår verksamhet. I Pargas jobbar vi bland annat för en hållbar livsstil. Vi finns mitt i den unika och känsliga skärgårdsmiljön och vi vill därför vara föregångare inom eko-social bildning och hållbar utveckling. I vårt arbete använder vi oss aktivt av vår närmiljö så som närskogar, parker, havet och stränderna. För att alla pargasbor ska må bra behöver också vår personal må bra. Vi satsar på förebyggande arbete och använder oss av positiv psykologi och pedagogik i vårt arbete.


Adress: Skolgatan 14, 21600 Parainen

Sinulle suositellut työpaikat