Skip to main content
test
Timlärare och vikarier läsåret 2023-2024 - Uudenkaarlepyyn kaupunki

Vi söker viss tids timlärare och vikarier för läsåret 2023-2024. Vi behöver vikarier för lärare för både kortare o längre tider inom undervisningssektorn; förskollärare, klasslärare, ämneslärare och speciallärare.

Behörigheten för tjänsterna bestäms enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998).

Uppge i din ansökan/anmälan hurdana vikariat du är intresserad av, precisera när du står till förfogande och uppdatera din ansökan vid behov. Då vi har fått din ansökan tar vi vid behov kontakt med dig och överenskommer om en tid för intervju.

Visa ditt intresse genom att lämna in din ansökan.

Vi betonar följande kompetensområden vid rekryteringen:
1. Elevsyn
2. Pedagogisk ledarskaps- och interaktionsförmåga
3. Kommunikations- och samarbetsförmåga

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Bildningsdirektör Teresia Tötterman-Engström tel. 050 4433 575 eller via e-post teresia.totterman-engstrom@nykarleby.fi
Rektor Mikael Fröjdö tel. 050 5147110 eller via e-post mikael.frojdo@nykarleby.fi
Bildningsekonom Barbro Julin, tel 06-7856401 eller via e-post barbro.julin@nykarleby.fi

Lär dig mer om oss

Nykarleby stad, Bildningsavdelningen

http://www.nykarleby.fi/smabarnspedagogik-and-skola/skolvasendet Av tradition förknippas Nykarleby med bildning, utbildning och undervisning. Det arvet vill vi förvalta väl. I vår strävan att erbjuda eleverna en god och trygg inlärningsmiljö satsar vi på ändamålsenliga undervisningsgrupper och fortbildning för lärarna.


Adress: Topeliusesplanaden 7, 66900 Uusikaarlepyy

Sinulle suositellut työpaikat