Timlärere i huvudsyssla med klassläraruppgifter - Loviisan kaupunki

Timlärere i huvudsyssla med klassläraruppgifter - Loviisan kaupunki

Lovisa är en charmig tvåspråkig kuststad som präglas av småstadsidyll. I kommunens 15 grundskolor och två gymnasier finns ca 150 lärare och 50 skolgångshandledare.

Lovisa stad lediganslår på nytt en timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter med placering i Generalshagens skola för tiden 1.8.2019-31.7.2020. Tidigare ansökningar beaktas.

Generalshagens skola är belägen i Lovisa centrum. Skolan är belägen nära grön- och rekreationsområden. Skolan har idag ca. 230 elever, inkluderar förskolebarn fördelade på tre förskoleklasser, 11 undervisningsgrupper åk 1-6 samt tre grupper med klassbunden specialundervisning och en grupp som läser enligt verksamhetsområde. För tillfället har vi 43 anställda. Skolan är en uppsamlande skola för specialklassundervisningen i regionen.

Som timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter ska du behärska alla ämnen i den grundläggande utbildningen. främst åk 5. Du ska vara flexibel och samarbetsvillig- vi arbetar mycket i olika arbetslag och som kompanjonslärare. Du ska vara utvecklingsvänlig och våga pröva på nya metoder. Vi erbjuder dig ett vänligt och öppet arbetsklimat i en framåtsträvande bildningskommun. Du har möjlighet att fortbilda dig kontinuerligt och det förväntas av dig att vara delaktig i det ständiga pedagogiska utvecklingsarbetet. Vi poängterar kontakten med vårdnadshavare och samarbetet med tredje sektorn är tätt.

Skolans motto: En god grund idag, imorgon och i framtiden. Trivs vi så lyckas vi!

Behörighetskrav i enlighet med förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998.

Lovisa stad är en rökfri arbetsplats.

Vänligen inlämna din elektroniska ansökan på adressen www.kuntarekry.fi. Till ansökan bör du bifoga intyg över din behörighet. Eventuella bilagor i pappersformat kan även inlämnas till Lovisa stad, Centralen för bildning och välfärd, PB 77, 07901 LOVISA.

Godtagbart läkarintyg inlämnas senast två veckor efter att uppgiften har tillträtts. Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den som väljs uppvisa ett straffregisterutdrag för att valet skall vinna laga kraft. Ansökningshandlingar är offentliga. Handlingarna returneras inte. Prövotiden är fyra månader.

Läs mer

http://www.lovisa.fi

Tilläggsuppgifter ger rektor Lotta Juslin, 044 0555 340, lotta.juslin@edu.loviisa.fi

Generalshagens skola
Adress: Lovisa

Kom och jobba i Finlands bästa småstad!
I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.

Mer om arbetsgivaren