Skip to main content
test
Tjänst som parkeringskontrollant - Turun kaupunki

Vi söker en parkeringskontrollant till en tjänst som gäller tills vidare.

Ansvarsområdet för parkeringsövervakning och flyttning av fordon inom serviceområdet för tillstånd och tillsyn för stadsmiljöns servicehelhet ser till att bestämmelserna om parkering, stannande av fordon och tomgång följs samt att felparkeringsavgifter och andra lagstadgade påföljder påförs. Enheten för flyttning av fordon svarar inom Åbo stads område för de åtgärder som närflyttning och upplagsflyttning av fordonen kräver. Parkeringstjänsterna upprätthåller stadens parkeringsautomater och svarar för att betalningsmöjligheterna utvecklas och parkeringen fungerar väl.

Parkeringskontrollanten har till uppgift att övervaka att bestämmelserna om parkering och stannande av fordon följs samt att styra, handleda och ge råd och vid behov påföra felparkeringsavgifter och andra påföljder på grund av felparkering och tomgångsförseelser. Parkeringskontrollantens arbetsuppgifter kan vid behov även inkludera flyttning av fordon.

Parkeringskontrollantens arbete är både fysiskt och psykiskt krävande. Flera timmars promenad dagligen på hårt underlag är belastande och kräver god fysisk kondition. Myndighetsarbetet omfattar utövande av offentlig makt som kräver noggrannhet och måste kunna skötas väl även under press. Det är ett serviceyrke där man ofta befinner sig i krävande kundtjänstsituationer.

Behörighetsvillkoret för tjänsten är en sådan förtrogenhet med bestämmelserna om trafik och tomgång som behövs för skötseln av uppgifterna (12 § i lagen om parkeringsövervakning).

Dessutom förutsätts ett giltigt körkort för minst personbil. En framgångsrik skötsel av uppgiften förutsätter goda interaktionsfärdigheter och IT-kunskaper.

Tjänsten tillsätts med en prövotid på sex (6) månader. Den som blir vald ska lägga fram ett godkänt utlåtande av företagshälsovården om sitt hälsotillstånd innan tjänsten tas emot.

För att främja jämlikhet och jämställdhet använder Åbo stad anonym rekrytering. I praktiken innebär detta att man i det första skedet av rekryteringsprocessen inte ska inkludera uppgifter om till exempel ålder, modersmål eller kön i svaren på de öppna frågorna i arbetsansökan. Även om en del av dessa uppgifter frågas för bakgrundsinformation, syns de inte i den anonyma ansökningsrapporten för den rekryterande chefen. Målet med anonym rekrytering är att rikta uppmärksamheten på den sökandes yrkesmässiga kunnande och arbetserfarenhet.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv
http://www.turku.fi/organisaatio/palvelukokonaisuudet/kaupunkiympariston-palvelukokonaisuus

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

ledande parkeringskontrollant Jussi Heinonen tfn 040 483 9763, Andreas Nikitin tel. 040 621 6723
Inlämnande av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt under Sök anställning.
Förutom elektroniskt kan du skicka ansökan per post till adressen Stadsmiljösektorn, registratorskontoret, PB 355, 20101 Åbo

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Stadsmiljösektorns servicehelhet, tillstånd och tillsyn, parkeringsövervakning och flyttning av fordon

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är en av de största arbetsgivarna i regionen med mer än 6 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Puolalankatu 5, 20100 Turku

Sinulle suositellut työpaikat