Skip to main content
test
Tjänst som stadsmiljöjurist - Kokkolan kaupunki

Stadsmiljösektorn, dvs. Stadsmiljö omfattar verksamhet som lyder under stadsstrukturnämnden och byggnads- och miljönämnden. Ansvarsområdet Tillstånd är det enda av stadsmiljösektorns fem ansvarsområden som lyder under byggnads- och miljönämnden.

Tillstånd, som lyder under byggnads- och miljönämnden, sköter de byggnadstillsynsmyndighetens och miljöskyddmyndighetens uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen i syfte att skapa en hälsosam, trivsam och mångsidig livs- och naturmiljö som utvecklas på ett hållbart sätt. Därtill har ansvarsområdet i uppdrag att sköta stadens och annan separat överenskommen parkeringsövervakning.

Stadsmiljöjuristen producerar sakkunnigtjänster för stadsmiljösektorn och dess serviceenheter. Stadsmiljöjuristen är sektordirektörens vikarie.

Stadsmiljöjuristens huvudsakliga uppgifter är att leda ansvarsområdet Tillstånd och vara sakkunnig i juridiska frågor som gäller Stadsmiljösektorns uppgiftsområden med särskild betoning på specialfrågor som omfattas av markanvändnings- och bygglagen samt miljöskyddslagen. I juristens arbete ingår juridiskt utredningsarbete som genomsyrar hela sektorn, utformning och utarbetande av olika handlingar och material, utbildning samt att bistå i olika juridiska och administrativa processer. Juristen deltar också i att trygga en smidig beslutsprocess genom att stödja beredningen och föredra ärenden. Utöver frågor som hänför sig till markanvändnings- och bygglagen ingår i uppgifterna bl.a. att ge rättsligt stöd i anslutning till upphandling, avtal och stadens betydande investeringsprojekt.

Behörighetsvillkor är juridisk examen eller motsvarande lämplig högskoleexamen. Förutsättningar för skötseln av tjänsten är dessutom erfarenhet av stadens beslutsfattande och uppgifter i anslutning till tillståndsprocesser, kompetens i lagstiftning som hör till Stadsmiljös verksamhetsområde samt erfarenhet av att leda en enhet och av förvaltningsuppgifter. Språkkraven är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska.

Vi erbjuder dig ett intressant, mångsidigt och varierande arbete där du har möjlighet att utnyttja din mångsidiga kompetens, att utvecklas och att lära dig nytt. I ditt arbete får du stöd av sakkunniga inom olika områden samt förvaltningen.

Läs mer

http://www.kokkola.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

ledande miljöinspektör Juhani Hannila, tfn 044 7809 307, stadsmiljödirektör Nina Kujala, tfn 044 7809 331
e-post: etunimi.sukunimi@kokkola.fi
Studie- och arbetsbetyg i original tas med till en eventuell intervju.
Den som blir vald ska innan hen tillträder tjänsten visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Lär dig mer om oss

Kokkolan kaupunki, Kaupunkiympäristö, Kaupunkiluvitus

Karleby, det tvåspråkiga landskapscentret för Mellersta Österbotten, är en havsnära och växande stad i ständig utveckling. Staden med nästan 50 000 invånare erbjuder mångsidigt boende, täckande basservice, goda trafikförbindelser samt utmärkta möjligheter till utbildning och fritidssysselsättning. Som arbetsgivare är Karleby stad en betydande multikoncern med 2 300 anställda såväl inom undervisning och fostran som inom teknik, förvaltning och kultur.


Adress: Kauppatori 5, Kokkola, 67100 Kokkola
Karleby stad - Savuton työpaikka Karleby stad - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat