Skip to main content
test
Tjänst som tillståndschef - Kokkolan kaupunki

Sektorn Stadsmiljö omfattar den verksamhet som lyder under stadsstrukturnämnden och byggnads- och miljönämnden.

Ansvarsområdet Tillstånd är det enda av Stadsmiljös fem ansvarsområden som lyder under Byggnads- och miljönämnden. Underställd byggnads- och miljönämnden sköter Tillstånd uppgifter som enligt MBL tillhör kommunens byggnadstillsynsmyndighet och miljömyndighet. Målet för verksamheten är en levnads- och naturmiljö som utvecklas hållbart, är hälsosam, trivsam och har en mångsidig natur. Dessutom sörjer Tillstånd för övervakning av parkeringen på stadens och andra överenskomna områden.

Tillståndschefens huvudsakliga uppgift är att leda ansvarsområdet Tillstånd och fungera som sakkunnig särskilt i specialfrågor om tillstånd som lyder under markanvändnings- och bygglagen och miljöskyddslagen. Tillståndschefen gör utredningar i enlighet med markanvändnings- och bygglagen och miljöskyddslagen, utarbetar olika dokument och material, utbildar och bistår i olika administrativa processer och tvångsmedelsförfaranden.

Dessutom bidrar tillståndschefen till att trygga en smidig beslutsprocess genom att stöda beredningen och fungera som föredragande samt fatta beslut bl.a. om sedvanliga avgöranden om planeringsbehov och undantagsbeslut samt i frågor som omfattas av miljöskyddslagen och som hör till tjänsteinnehavares behörighet.

Behörighetsvillkor för tjänsten är lämplig högre högskolexamen.

Dessutom krävs i skötseln av uppgifterna erfarenhet av kommunalt beslutsfattande och uppgifter som anknyter till tillstånd, kunskaper om lagstiftningen som berör sektorn Stadsmiljö samt erfarenhet av ledaruppgifter och förvaltning.

Vi erbjuder dig ett intressant, mångsidigt och omväxlande arbete där du har möjlighet att utnyttja din mångsidiga expertis samt utvecklas och lära dig nytt. I ditt arbete får du stöd av olika experter och förvaltningen.

Tjänstens ansökningstid har förlängts till 6.6.2023. Ansökningar som redan kommit in beaktas i rekryteringen.

Läs mer

http://www.kokkola.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

stadsmiljödirektör Nina Kujala, tfn 044 780 9331
e-post: fornamn.efternamn@kokkola.fi
Språkkravet är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska.
Studie- och arbetsbetyg i original tas med till en eventuell intervju.
Den som blir vald ska innan hen tillträder befattningen visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.
Anställningen inleds enligt överenskommelse.

Lär dig mer om oss

Stadsmiljö

Karleby stad och dess koncernbolag sysselsätter sammanlagt ca 2400 yrkeskunniga inom olika branscher. Vi ansvarar tillsammans för att stadsinvånarnas vardag är smidig, vi utvecklar stadens service och stärker Karlebys livskraft. Vi värdesätter varandra, håller våra löften och betjänar invånarna så bra som möjligt. Vi skapar en gemensam servicekultur för arbetsgemenskaperna och agerar respektfullt och ansvarsfullt. Välkommen till oss!


Adress: Ämbetsgränd 5, 67100 Kokkola
Karleby stad - Savuton työpaikka Karleby stad - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat