Tjänsterektor - Kokkolan kaupunki

Tjänsterektor - Kokkolan kaupunki

Svenskspråkiga undervisningstjänster i Karleby stad söker en tjänsterektor till Chydenius skola.

Chydenius skola är en grundskola med tolv undervisningsgrupper (åk 1-6.). Skolan börjar sin verksamhet 1.1.2020 i nya skolbyggnaden med fräscha inlärningsmiljöer. Skolans pedagogik poängterar kompanjonlärarskap och samarbetsinlärning.
Vi söker en rektor med ledarskapsförmåga, lyhördhet, god kommunikations- och samarbetsförmåga samt drivkraft för utveckling. Personen vi söker uppskattar att jobba i team, som drivs av att utveckla verksamheten där elevfokus är ett ledord i den dagliga verksamheten.
Som rektor kommer du vara pedagogisk ledare för verksamheten och ha personalansvar för lärare och annan pedagogisk personal. Du samarbetar med undervisningspersonal, andra rektorer och Bildningscentralens personal. Arbetet styrs av stadens strategi samt av Bildningsväsendets och skolans utvecklingsplan.

Behörigheten bestäms enligt § 2 i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) och av sökande förutsätts utmärkta kunskaper i svenska. Lönesättning enligt UKTA. De som kallas till intervju ombeds ta med examens- och arbetsintyg i original och kopia av dem.

Tjänsten besätts med 6 månaders prövotid. Den som valts bör inom en månad efter valet uppvisa straffregisterutdrag (504/2002).

Lisätietoja

http://www.kokkola.fi

tf. utbildnings- och ungdomsdirektör Ronnie Djupsund, tfn 040 8065 000, e-post: förnamn.efternamn(at)kokkola.fi

Karleby stad, bildningsväsendet, svenskspråkiga undervisningstjänster
Osoite: Karleby

Havsnära Karleby som är centralort i landskapet Mellersta Österbotten
är en tvåspråkig stad som växer och utvecklas. Karleby erbjuder sina invånare
många högklassiga alternativ för boende, ett brett urval av bastjänster,
goda kommunikationer och utmärkta möjligheter till fritidsaktiviteter.

Tutustu työnantajaan