TKI-asiantuntija - Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy hakee

TKI-ASIANTUNTIJAA (hankerahoitus, erityisesti tutkimusrahoitus)

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.1.2021 alkaen.

Karelia-ammattikorkeakoulu on vahva ja luotettava TKI-toimija. Haemme täydennystä TKI-palvelujen vahvaan ja monialaiseen osaajatiimiimme. Tarjoamme mielenkiintoisia ja vaihtelevia työtehtäviä, joissa osallistut innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Haemme projektiammattilaista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalvelut -yksikköön (TKI-palvelut) TKI-asiantuntijan tehtävään. Työnkuvaan kuuluvat ammattikorkeakoulun tutkimusryhmien tukeminen ja ohjaaminen uusien kansallisten ja kansainvälisten tutkimus- ja kehittämisprojektien val-mistelussa sekä käynnissä olevien projektien toteutuksen tukitehtävät. TKI-asiantuntijan tehtävänä on neuvoa ja opastaa julkisen TKI-rahoituksen hakemisessa, osallistua projektihakemusten kirjoittamiseen, projektiryhmien kokoamiseen, projektien käynnistämiseen ja projektityön edellytysten varmistamiseen sekä tuloksista viestimiseen.


TKI-asiantuntijan keskeisimpinä työtehtävinä ovat
- hankerahoitukseen liittyvä neuvonta ja ohjaus
- hankehakemusten ja -sopimusten valmistelu yhteistyössä tutkimusryhmien kanssa
- projektitoiminnan toteutuksen tuki projektien elinkaaren eri vaiheissa
- tutkimusaineistojen ja -tulosten avoimuuteen liittyvät tehtävät (Avoin tiede ja tutkimusprosessi)
- toiminnan kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

Painotamme valinnassa
- julkisen TKI-rahoituksen tuntemusta, erityisesti Horisontti-ohjelma ja muu tutkimusrahoitus
- näyttöä vastaavista tehtävistä
- näyttöä tuloksellisesta toiminnan kehittämisestä
- alaan liittyviä verkostoja
- erinomaista työmenetelmien ja -välineiden hallintaa (ml. digivalmiudet)
- vahvaa itsensä johtamisen taitoa ja päätöksentekokykyä
- avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden tuntemusta
- erinomaisia yhteistyö- ja viestintätaitoja sekä
- erittäin sujuvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva ja sen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti.

Hakijalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa.

Jätä hakemus ansioluetteloineen Kuntarekryssä 28.9.2020 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.karelia.fi/fi/karelia/karelia-tyonantajana
http://www.karelia.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antavat tehtävän sisällön osalta tutkimus- ja kehittämisjohtaja Anne Ilvonen, p. 050 311 6314, s-posti: anne.ilvonen@karelia.fi sekä työsuhteen osalta hallinto- ja henkilöstöjohtaja Jaana Tolkki p.050 4087932, s-posti: jaa-na.tolkki@karelia.fi

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
Osoite: Tikkarinne 9, 80200 Joensuu

Karelia-ammattikorkeakoulu on vetovoimainen ja kansainvälinen korkeakouluyhteisö, josta valmistuu osaavia ammattilaisia työelämän tarpeisiin. Karelia on myös laadukas, sitoutunut ja ketterä kumppani, joka tekee tiivistä yhteistyötä erilaisissa kehitys- ja tutkimushankkeissa alueen yritysten ja muiden oppilaitosten kanssa.