Skip to main content
test
Toimialuejohtaja: Pohjois-Karjalan hyvinvointialue (id6841) - Siun sote

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Siun sotessa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut on integroitu jo vuodesta 2017 lähtien. Yhdessä tehden varmistamme vaikuttavimmat palvelut.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella, Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialueella on haettavana 11.12.2022 klo 14.30 mennessä TOIMIALUEJOHTAJAN virka

Toimialueeseen kuuluvat Pohjois-Karjalan keskussairaala Joensuussa, perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, suun terveydenhuolto, päivystys- ja ensihoitopalvelut sekä kuntoutuspalvelut. Toimialueella on noin 3000 työntekijää ja sen vuosibudjetti on noin 300 M€.

Toimialuejohtaja toimii hyvinvointialueen strategisessa johdossa. Hän vastaa toimialueensa toiminnan ja talouden suunnittelusta, seurannasta ja arvioinnista sekä toimialueelle kuuluvien lakisääteisten palvelujen järjestämisestä. Hän vastaa palvelujen laadusta ja vaikuttavuudesta sekä henkilöstön kehittämisestä, työnjaosta ja moniammatillisesta yhteistyöstä. Toimialuejohtaja antaa toimialuettaan koskevia lausuntoja, vastaa osaltaan viestinnästä, sidosryhmäyhteistyöstä ja toiminnasta muiden yhteistyötahojen kanssa. Hän edustaa hyvinvointialuetta omalla toimialueellaan aluevaltuuston määräämissä rajoissa tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa.

Toimialuejohtaja työskentelee hyvinvointialuejohtajan suorassa alaisuudessa. Hän valmistelee toimialueensa asiat, raportoi hyvinvointialueen johtajalle ja johtoryhmälle sekä toimii aluehallituksessa, aluevaltuustossa ja lautakunnissa asiantuntijana toimialuettaan koskevissa asioissa. Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja toimii terveydenhuoltolain 57 § mukaisena vastaavana lääkärinä. Vastaavalla lääkärillä on lääketieteellinen vastuu kaikkien toimialueiden osalta.

Kelpoisuusehtona on erikoislääkärin tutkinto. Hakijalta edellytetään riittävää kokemusta vaativista ja vastuullisista terveydenhuollon johtotehtävistä ja näyttöjä tuloksellisesta terveyspalvelujen kehittämisestä. Tieteellinen pätevöityminen ja johtamisen lisäopinnot katsotaan hakijalle eduksi.

Haemme joukkoomme Sinua, yhteistyökykyinen, uudistushaluinen ja visionäärinen terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja, joka omalla johtamistoiminnallasi edistät toiminnan jatkuvaa parantamista asiakkaiden parhaaksi.

Jätä sähköinen hakemus 11.12.2022 klo 14.30 mennessä. Tehtävään voi esittää palkkatoivomuksen.

Virka täytetään sopimuksen mukaan. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Virkasuhteeseen ehdollisesti valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus valintapäätöksessä todetun määräajan kuluessa.

Lisätietoja tehtävästä antavat: Aluehallituksen puheenjohtaja Juha Mustonen, puh. 050 387 7696, juha.mustonen@luottamus.siunsote.fi ja Hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivonen, puh. 013 330 8590 (varmimmin ma-to klo 16-18) tai kirsi.leivonen@siunsote.fi

Joensuussa 8.11.2022

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Tutustu työnantajaan
  • Siun sote
  • Työpaikka
  • siso-6841
  • 8.11.2022 - 11.12.2022 14:30
  • KuntaJoensuuPohjois-Karjala

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat