Toimintaterapeutti - Laitilan kaupunki

Toimintaterapeutti - Laitilan kaupunki

Laitilan terveyskeskus hakee toimintaterapeuttia määräaikaiseen toimeen ajalle 1.8. - 31.12.2019, mahdollisesti jatkuu vakituisena 1.1.2020 alkaen.

Toimintaterapeutin tehtävänä on kasvu- ja kehitysiässä olevien lasten ja nuorten kehityksen ja kuntoutustarpeen arviointi toimintaterapeuttisesta näkökulmasta sekä yksilöllinen lasten ohjaus ja neuvonta. Toimintaterapeutin tehtäviin kuuluvat myös ryhmätoiminta, toimintaterapian toteutus, apuvälinetarpeen arviointi, ohjaus ja seuranta, lapsen ja hänen lähiyhteisönsä ohjaus-, neuvonta- ja seurantakäynnit lapsen omassa arkiympäristössä. Lisäksi toimintaterapeutti kehittää yhteistyötä ja varmistaa kuntoutusprosessin onnistumista moniammatillisesti. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon, asiakaslähtöistä ja kehittävää työskentelyotetta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä valmiutta työskennellä moniammatillisessa työryhmässä. Hakijalle katsotaan eduksi kokemus lasten toimintaterapioista sekä arviointi- ja ohjaustyöstä. Työ edellyttää jonkin verran myös oman auton käyttöä.

Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain mukainen rikosrekisteriote. Valitulta edellytetään tartuntalaki 48§ mukainen rokotussuoja.

Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa. Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu toimintaterapeutin ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto.

Tehtävässä noudatetaan 4 kk koeaikaa.

Lisätietojen antaja sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila, puh. 050 336 5269.
Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti.

Laitilan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi
Osoite: Keskuskatu 30, 23800 Laitila

Laitilan kaupunki on n. 8600 asukkaan vireä ja viihtyisä kaupunki Varsinais-Suomessa vt. 8 varrella. Lähimmät kaupungit ovat Uusikaupunki, Rauma ja Turku. Kaupunki on tällä hetkellä muuttovoittoinen, työpaikkaomavaraisuus on korkea ja peruspalvelut ovat kunnossa.
Laitilan kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan