Toimintaterapeutti - Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kaupungin sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialan Ikäihmisten palveluissa

on haettavana

toimintaterapeutin toimi
tämänhetkisenä sijoituspaikkana Kuntoutussairaala.

Kelpoisuusehtona toimintaterapeutin toimeen on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen toimintaterapeutin tutkinto.

Toimintaterapeutti tekee tehtävässään toimintaterapeuttista kuntoutusta osana moniammatillista tiimiä. Tehtäviin kuuluu myös kotiutuksen ja jatkokuntoutuksen järjestely, kognitiivisen toiminnan arviointi ja kuntoutus sekä ortoosien valmistaminen sekä apuvälineiden tarvearviointia. Työ edellyttää tiivistä yhteistyötä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n edellyttämää rokotussuoja.

Toimessa on neljän kuukauden koeaika.

Toimeen haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry Hakuaika päättyy 21.2.2020 klo 15.00

Jos ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä hakemusta, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, Kirjaamo, Koskikatu 27 A-porras, 3. krs, 96101 Rovaniemi Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 21.2.2020 klo 15.00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Palveluesimies Sirkka Peltola puh. 040 7405 415 tai vt. osastonhoitaja Leena Honkaniemi puh. 040 636 1899, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Ikäihmisten palvelut, Sairaalatoiminta, Kuntoutussairaala K 3
Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ovat aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö, avovastaanotto, erityisryhmien asumispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, palveluohjaus ja Ikäosaamiskeskus, perhesosiaalityö, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut, sairaalapalvelut, sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen palvelut, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaissosiaalityön palvelut sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1100 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.