Toimintaterapeutti - Uudenkaupungin kaupunki

Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus tuottaa perusterveydenhuollon palveluja yhteistoiminta-alueen kuntien asukkaille. Yhteistoiminta-alueen muodostavat Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan kunnat sekä Uudenkaupungin kaupunki. Alueen väestöpohja on noin 23 000 asukasta.

Toimintaterapeutin päätoimipaikka on Uudenkaupungin terveyskeskus. Tehtävän suorittaminen edellyttää valmiutta siirtyä yhteistoiminta-alueen terveysasemien sekä asiakkaiden toimintaympäristöjen välillä.

Toimintaterapeutti sijoittuu terapiapalveluiden moniammatilliseen yksikköön asiantuntijatehtävään.

Toimintaterapeuttien asiakaskunta koostuu eri-ikäisistä yhteistoiminta-alueen asukkaista painottuen kasvu- ja kehitysikäisiin lapsiin ja nuoriin. Avopalvelujen lisäksi toimintaterapiapalveluja annetaan myös osastohoidossa oleville potilaille ja osastoilta kotiutuville. Tehtävän menestyksellinen suorittaminen edellyttää kykyä moniammatilliseen verkostotyöskentelyyn yli toimintayksikkö- ja palvelualuerajojen.

Tehtäväkuva sisältää asiakkaan toiminnallisuuden (toimijuuden ja selviytymisen) arviointia sekä terapiajaksojen toteuttamista ja ohjausta eri elämänvaiheissa ja toimintaympäristöissä. Asiakkaan lisäksi palvelun kohteena on myös hänen lähiympäristönsä.

Tarjoamme moniammatillisen työyhteisön ja osaavien kollegoiden tuen työllesi sekä mielenkiintoisen tehtävän kuntoutuksen asiantuntijana. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja sekä itsenäistä, joustavaa ja kehittämismyönteistä työotetta. Edellytämme ystävällisyyttä ja aitoa kiinnostusta työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ja monialaisten yhteistyötahojen kanssa. Työaika ja palkkaus määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Kelpoisuusvaatimuksena on toimintaterapeutin tutkinto. Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa. Varaudu esittämään tutkinto- ja mahdolliset työtodistukset haastattelutilaisuudessa. Valitun on esitettävä rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote.

Tehtävän täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Ajokortti katsotaan eduksi. Työnantajalla on auto, jota henkilöstöllä on mahdollisuus käyttää yt-alueella liikkumiseen.

Tutustu työnantajaan

Terapiapalveluiden esimies Hanna Nieminen, puh. 040 730 5985

Uudenkaupungin kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus, Terveyspalvelut
Osoite: Välskärintie 2 A, 23500 Uusikaupunki

UUSIKAUPUNKI on noin 15 800 asukkaan viihtyisä teollisuus- ja satamakaupunki lounaisrannikolla. Seutukuntansa vahvan ja vetovoimaisen keskuksen menestys perustuu luovaan osaamiseen sekä julkisten palvelujen hyvään laatuun ja joustavuuteen. Kasvun mahdollisuudet nousevat aktiivisesta elinkeinopolitiikasta, ihmisläheisestä, merellisestä ympäristöstä ja yhteisestä tahdosta. Ainutlaatuiset harrastusmahdollisuudet vievät sinut vaikkapa golfkentälle, kuntoputkeen tai veneilyn pariin. Maailman kaunein saaristo alkaa jo kotioveltasi.

Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen terveyspalvelut on saanut SHQS-laaduntunnustuksen.