Skip to main content
test
Toimintaterapeutti - Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä

Paimion-Sauvon terveyskeskus hakee toimintaterapeuttia määräaikaiseen sijaisuuteen ajalle 1.8.2022 - 6.4.2023, ja sijaisuus todennäköisesti jatkuu. Aloitusaika on neuvoteltavissa.

Tarjoamme sinulle itsenäisen työtehtävän mukavassa työyhteisössä. Työnantaja tukee liikunta- ja kulttuuriseteleiden hankinnassa. Sinulla on mahdollisuus osallistua koulutuksiin, jotka tukevat työtäsi ja siinä kehittymistä. Teemme tiivistä yhteistyötä moniammatillisessa tiimissä ja saat ryhmän tuen ja pääset vaikuttamaan toimintaan.

Toimintaterapeutin tehtävänä on kasvu- ja kehitysiässä olevien lasten ja nuorten kehityksen ja kuntoutustarpeen arviointi toimintaterapeuttisesta näkökulmasta sekä yksilöllinen lasten ohjaus ja neuvonta. Toimintaterapeutin tehtäviin kuuluvat myös ryhmätoiminta, toimintaterapian toteutus, apuvälinetarpeen arviointi, ohjaus ja seuranta, lapsen ja hänen lähiyhteisönsä ohjaus-, neuvonta- ja seurantakäynnit lapsen omassa arkiympäristössä. Lisäksi toimintaterapeutti kehittää yhteistyötä ja varmistaa kuntoutusprosessin onnistumista moniammatillisesti.

Toivomme sinulta kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon, asiakaslähtöistä ja kehittävää työskentelyotetta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä valmiutta työskennellä moniammatillisessa työryhmässä. Katsomme eduksi kokemuksen lasten toimintaterapioista sekä arviointi- ja ohjaustyöstä. Työ edellyttää jonkin verran myös oman auton käyttöä.

Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain mukainen rikosrekisteriote. Valitulta edellytetään tartuntalaki 48§ ja 48a§ mukainen rokotussuoja.

Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa. Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu toimintaterapeutin ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto. Myös valmistumassa olevat opiskelijat voivat hakea tehtävää. Tehtävässä noudatetaan koeaikaa.

Haastattelut aloitetaan jo hakuaikana.

Lisätietoja

http://www.paimionsauvonterveyskeskus.fi/terveyskeskus

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

johtava hoitaja Sini Heino
puh. (02) 474 6343
sini.heino@paimio.fi

Lisätietoja

Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä

PAIMION-SAUVON KANSANTERVEYSKUNTAYHTYMÄ tuottaa omistajakuntiensa asukkailleen tilaamat perusterveydenhuollon palvelut. Kuntayhtymän väestöpohja on noin 14 000 asukasta. Kuntayhtymällä on pääterveysasema Paimion kaupungissa ja terveysasema Sauvon kunnassa. Palveluksessamme on noin 100 henkilöä. Kuntayhtymä on savuton työnantaja.


Osoite: Terveyskeskuksentie 1, 21530 Paimio

Sinulle suositellut työpaikat