test

Toimintaterapeutti, kotihoito, varhainen tuki (Hankasalmi)

Hakuaika päättyy  3.2.2023 15:45

Haemme Hankasalmelle kotihoidon varhaisen tuen palveluihin

TOIMINTATERAPEUTTIA

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työ on päivätyötä.

Toimintaterapeutti työskentelee osana kuntouttavan päivätoiminnan henkilöstöä ikääntyneiden tavoitteellisessa ja määräaikaisessa ryhmäkuntoutuksessa. Tehtävässä tuetaan toimintakyvyn arviointitiedon pohjalta asiakaslähtöisten tavoitteiden nimeämistä kuntoutusjaksolle, huomioiden asiakkaan arjen kokonaisuutta. Toimintaterapeutti toteuttaa yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa ryhmätoimintaa ja tuo osaamistaan erityisesti kognitiivisiin ja psykososiaalisiin taitoihin kohdistuvaan harjoitteluun kuntouttavan päivätoiminnan yksiköissä myös etäyhteyksiä hyödyntäen. Tehtävässä tehdään yhteistyötä laajasti mm. asiakkaan, asiakkaan lähipiirin, kotihoidon henkilöstön, asiakasohjauksen, apuvälineyksikön, alueen eri kuntoutuspalvelujen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

Työ edellyttää ryhmänohjaustaitoja sekä asiakastilanteissa yksilöllisten ratkaisujen löytämistä ja kuntouttavan päivätoiminnan jatkuvaa kehittämistä palveluna yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa. Toimintaterapeutilta toivotaan toimintakyvyn ja kuntoutuksen näkökulmien vahvaa esille tuomista moniammatillisessa työskentelyssä. Hänen työnsä tukena ovat kuntouttavan päivätoiminnan henkilöstö ja esihenkilö sekä palvelualueen kuntoutuksen asiantuntijaverkosto.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain edellyttämä pätevyys, laillistettu toimintaterapeutti tai vastaava aiempi opistotasoinen tutkinto. Eduksi luetaan gerontologinen osaaminen.

Tarjoamme sinulle:
- Hyvän perehdytyksen työhön
- Moniammatillisen ja -muotoisen työyhteisön, jossa jokainen on tärkeä osa tiimiä

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti (SOTE-sopimus). Tehtävässä on koeaika. Tehtävässä vaaditaan tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa, joka tulee osoittaa hyväksytysti.

Tervetuloa töihin!

Lisätietoja
-
palvelupäällikkö Erja Tammelin
p. 040 620 6799
sähköposti: erja.tammelin@hyvaks.fi
-
muistihoitaja Elina Manninen
p. 040 571 4795
sähköposti: katri.manninen@hyvaks.fi

Organisaation työpaikat

Työnantaja

Keski-Suomen hyvinvointialue aloitti toimintansa 1.1.2023 ja vastaamme noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Hyvinvointialueemme on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee yli 11 500 ammattilaista. Hyvinvointialueemme muodostuu 22 Keski-Suomen kunnasta. - Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomalaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea. Tutustu työnantajaan