Toimintaterapeutti - Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut

Toimintaterapeutti - Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut

Haemme lastenneurologiaan toimintaterapeuttia.

Toimintaterapeutti toimii lastenneurologian moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Pääasiallisiin tehtäviin sisältyy lastenneurologian tutkimusyksikössä lasten toimintakyvyn arviointi ja osallistuminen kuntoutussuunnitelmien tekemiseen.

Kelpoisuusvaatimus tehtävään on toimintaterapeutin pätevyys

Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä innostavassa ja uudistuvassa ympäristössä sekä osaavan ja ammattitaitoisen työryhmän tuen.

Kymenlaakson keskussairaalan lastenneurologian palvelut tarjoavat vaativiin lasten hermoston ja lihaksiston toiminnanhäiriöihin ja sairauksiin kohdistettuja tutkimuksia ja hoitoja. Tyypillisimpiä hoitoon tulon syitä ovat epilepsia, puheen- ja kokonaiskehityksen häiriöt, liikuntavammat, erilaiset oppimisvaikeudet ja neurologisista syistä johtuvat käyttäytymisen häiriöt.

Monet lasten ja nuorten neurologisista sairauksista ovat pitkäaikaisia tai pysyviä. Palvelussa keskeistä on lapsen kehityksen tukeminen. Kuntoutuksen tavoitteena on lapsen osallistuminen, jota pyritään lisäämään vähentämällä erilaisia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia toiminnanrajoituksia.

Lisätietoja

http://www.kymsote.fi

Sanna Ronkainen, 0442231483 (tavoitettavissa parhaiten 20.6 ja 8.7.2019)

Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut
Osoite: 48100 Kotka

Kymsote - Laadukkaat palvelut, hyvinvoiva maakunta
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote huolehtii 170 000 kymenlaaksolaisen terveydestä, hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Tuotamme terveys-, perhe-, sosiaali- ja ikääntyneiden palveluja. Tavoittelemme toiminnassamme parasta asiakaskokemusta ja panostamme ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsote on Kymenlaakson suurin työnantaja, jonka palveluksessa on yli 5 700 henkilöä. Kymenlaaksossa meillä on ihmisen kokoinen arki: rehti tekemisen meininki, monipuoliset kehittymismahdollisuudet sekä luonnostaan vahva asuinympäristö.
Laadun tekee huippuammattilaiset.

Tutustu työnantajaan