Toimintaterapeutti lasten kuntoutukseen - Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut

Kymsoten lasten kehitykselliset palvelut hakee toimintaterapeuttia Kotkaan Kymenlaakson keskussairaalan lasten neurologiaan, Kotkantie 41. Toimi täytetään 1.11.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Toimit osana moniammatillista työryhmää ja osallistut myös toiminnan kehittämiseen. Toimintaterapeutin työnkuvaan kuuluu arviointiyksikössä lasten toimintaterapia-arviot ja lausuntojen teko sekä myös vanhempien tai lähiaikuisten ohjaus. Työ on toistaiseksi voimassa oleva ja kokoaikainen työ.

Palkka 2504,57€

Kelpoisuusvaatimus tehtävään on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen toimintaterapeutin laillistus. Katsomme eduksi työkokemuksen toimintaterapeutin tehtävistä lastenneurologialla. Tehtävä edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, reipasta asennetta sekä kykyä itsenäiseen toimintaan ja päätöksentekoon. Valitulta edellytetään tartuntatautilain 48§ mukainen rokotussuoja sekä rikosrekisteriotetta koska työskentelee lasten kanssa https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020504. Koeaika tehtävässä on 6kk.


Lisätietoja

http://www.kymsote.fi

Tutustu työnantajaan

palveluesimies Liisa Äijö, puh, 0400 263 266, liisa.aijo@kymsote.fi,
lasten toimintaterapian tiimivastaava Pia Ratava, puh. 040 640 2668, pia.ratava@kymsote.fi

Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut
Osoite: 48210 Kotka

Kymsote - Laadukkaat palvelut, hyvinvoiva maakunta

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote huolehtii 170 000 kymenlaaksolaisen terveydestä, hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Tuotamme terveys-, perhe-, sosiaali- ja ikääntyneiden palveluja. Tavoittelemme toiminnassamme parasta asiakaskokemusta ja panostamme ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsote on Kymenlaakson suurin työnantaja, jonka palveluksessa on yli 5 700 henkilöä. Kymenlaaksossa meillä on ihmisen kokoinen arki: rehti tekemisen meininki, monipuoliset kehittymismahdollisuudet sekä luonnostaan vahva asuinympäristö.

Laadun tekee huippuammattilaiset.