Haemme lasten- ja nuorten kuntoutuspalveluihin Nurmijärvelle

toimintaterapeuttia työsuhteeseen alk. 1.3.2021 tai sopimuksen mukaan

Hakuaika päättyy 28.1.2021 klo 14.00.

Toimintaterapeutti toimii kuntoutuspalveluissa osana monialaista tiimiä. Tiimissä työskentelee toimintaterapeuttien lisäksi fysio- sekä puheterapeutteja. Lisäksi muita yhteistyökumppaneita, joiden kanssa tehdään yhteistyötä perheiden lisäksi ovat mm. neuvolat, päiväkodit sekä koulut.

  • Toimintaterapian tavoitteena on tukea ja edistää lapsen kasvua ja kehitystä siten, että lapsi voi käyttää taitojaan mahdollisimman monipuolisesti arkipäivän eri tilanteissa.
  • Toimintaterapian avulla tuetaan lapsen kykyä leikkiä, toimia ja oppia, jotta hän selviytyisi mahdollisimman omatoimisesti ympäristössään. Tavoitteena on mahdollistaa lapsen osallistuminen omaan elämäänsä ja sen valintoihin.
Keskeiset tehtäväalueet ovat pääasiassa alle kouluikäisten lasten toimintakyvyn arviointi, kuntoutussuunnitelmien laadinta, jatkokuntoutuksen suunnittelu, vanhempien ohjaus ja yhteistyö muiden erityistyöntekijöiden kanssa. Läheiset työparit ovat fysio- sekä puheterapeutit. Työyhteisöön kuuluu myös Keusoten alueen muita lasten sekä aikuisten toimintaterapeutteja.
  • Kelpoisuusehtona terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994, asetus 564/1994) mukaista laillistetun toimintaterapeutin pätevyyttä sekä laillistamista Suomesta.
Hakijalta toivotaan vahvaa lasten parissa työskentelyn työkokemusta sekä eri arviointimenetelmien tuntemusta. Lisäksi toivomme, että hakijalla on monialaisesta yhteistyöstä sekä lääkinnällisen kuntoutustyöryhmä työskentelystä tietämystä sekä osaamiskokemusta.

Odotamme hakijalta aktiivista työotetta ja oma-aloitteisuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme aiempaa työ- ja harjoittelukokemusta lasten toimintaterapiasta. Arvostamme jos hakijalla olemassa esim. SI-osaamista

Toivomme oman auton käyttöä mikä tarvitaa mm. päiväkotikäynneille.

Suunniteltu haastattelupäivä on 5.2.

Lisätiedot & yhteydenotot:

Palvelussuhteenehdot sekä palkkaus määräytyvät KVTES:n mukaan. Koeaika on kuusi kuukautta.
  • tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.
  • tartuntatautilaki 48§ velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajan varmistumaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden parissa työskentelevän henkilökunnan riittävästä rokotussuojasta.
Tutustu työnantajaan

Keski-Uudenmaan sote on edelläkävijä sote-palveluiden kehittämisessä. Kuntayhtymään kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.