test
Toimintaterapeutti, Oulun kaupunginsairaala - Oulun kaupunki

Askel edellä soteen suuntaava Oulun kaupunginsairaala hakee

TOIMINTATERAPEUTTIA innovatiiviseen moniammatilliseen joukkoonsa.

Oulun kaupunginsairaala tarjoaa kuntalaisille lyhytaikaista, akuuttia sairaalahoitoa, kuntoutusta, geriatrisia arviointeja ja päihdelaitoshoitoa. Potilaat ohjautuvat hoitoon Oulun yliopistollisesta sairaalasta, Oulun seudun yhteispäivystyksestä, hyvinvointikeskuksista ja lähetteellä suoraan kotoa. Suurin osa potilaista on ikäihmisiä. Työnantajana sitoudumme tukemaan kehittymistäsi osaajaksi urapolku -mallimme avulla.

Toimintaterapeutin vakinaisen tehtävän sijoituspaikka on työsuhteen alkaessa Geriatrinen tutkimus- ja arviointiyksikkö G4. Arviointiyksikössä toimintaterapeutti toimii moniammatillisen tiimin jäsenenä ja on mukana kehittämässä yksikön toimintaa. Arvioyksikössä toimintaterapeutti, fysioterapeutti, arviointihoitaja ja geriatri laativat yhdessä lähetteellä kotoa tuleville potilaille kokonaisvaltaisen hoito- ja kuntoutussuunnitelman 1-3vrk kestävän lyhyen osastojakson aikana. Arviojakson tavoitteena on tukea kotona pärjäämistä, löytää innovatiivisia keinoja toiminnanvajeiden voittamiseksi ja potilaan motivoimiseksi omaan hoitoonsa. Lisäksi toimintaterapeutti tarjoaa palveluita myös muille G- ja H-osastoille.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva terveydenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi terveysalan opistoasteinen tutkinto (toimintaterapeutti) sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus. Työkokemus ei ole edellytys, vaan odotamme positiivista asiakaslähtöisyyden ja moniammatillisen tiimityön asennetta sekä intoa oppia uutta. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, kuntouttavaa ja kehittävää työotetta.

Tehtäväkohtainen palkka on 2626,00 €/kk. Oulun kaupungin työntekijöille tarjotaan alennus joukkoliikenteen työsuhdelipusta.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Työntekijällä on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan. Kyseessä on tehtävä, jonka osalta työnantaja voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi huumausainetestin tulosta henkilövalinnan yhteydessä.

Oulun kaupunki käyttää vakinaisissa tehtävissä kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/13970/2021. Hakemukset on toimitettava 31.1.2022 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/sairaalahoito

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat palveluesimies Keijo Kekkonen, p. 040 750 5542 ja hoitotyön päällikkö Virpi Isaksson, p. 040 486 4578. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Terveyspalvelut, Oulun kaupunginsairaala

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: Kiviharjuntie 5, 90220 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat