Toimintaterapeutti - Rauman kaupunki

Toimintaterapeutin tehtävät lääkinnällisessä kuntoutuksessa ajalla 1.3.-31.7.2020.
(Töiden aloitus mahdollista heti, kun sopivan hakija löytyy).

Toimintaterapeutin tehtävät painottuvat ikääntyneiden toimintakyvyn arviointiin ja kuntoutuspalveluihin osasto-kuntoutuksessa. Tehtäviin sisältyy lisäksi apuvälinepalveluihin liittyviä tehtäviä, neurologisten ja tule-oireisten yläraajakuntoutusta avovastaanotolla sekä osaamisen mukaan ortoosien suunnittelua ja valmistusta ja kotikun-toutusterapeutin sijaistaminen.

Työtä pääset tekemään motivoituneiden ammattilaisten kanssa. Pääset kehittämään toimintaa monialaisen tiimin kanssa ja vaikuttamaan toimintaterapeutin rooliin kuntoutustoiminnassa. Kuntoutushenkilöstömme kuuluu toimintaterapeuttien lisäksi ylilääkäri, iso joukko fysioterapeutteja, kuntohoitajia ja muita toimintaa tukevia ammattilaisia.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu toimintaterapeutin tutkinto.
Myös toimintaterapeutin opintojen loppuvaiheessa olevaa opiskelijat huomioidaan.
Kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistus ja työtodistukset on esitettävä mahdollisessa haastattelussa. Lisäksi edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa ja hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa. Oman auton käyttömahdollisuus luetaan eduksi.

Noudatamme kahden (2) kuukauden koeaikaa.

Haku päättyy 28.2.2020 klo 15.

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa terveyspalvelujen ylihoitaja Marja Lehtimäki p. 02 835 5191 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@rauma.fi

Rauman kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveyspalvelut, Lääkinnällinen kuntoutus
Osoite: Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää, joista reilut 1000 työskentelee sosiaali- ja terveystoimialalla. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.