Toimintaterapeutti - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Turun kaupungin lääkinnälliseen kuntoutukseen haetaan toimintaterapeutti määräaikaiseen työsuhteeseen. Ensisijaisena sijoituspaikkana on kotikuntoutus, jossa toimintaterapia toteutuu kotikäynteinä kotona asuvien, pääasiassa ikääntyneiden, asiakkaiden luokse. Kotikuntoutuksessa työskentelee sekä toimintaterapeutteja, että fysioterapeutteja. Työtehtäviin kuuluu tiivis yhteistyö kotihoidon kanssa.

Toimintaterapeutti toteuttaa toimintakyvyn arviointia ja terapiaa yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Terapia toteutuu asiakkaan omassa arkiympärsitössä. Osana kuntoutusprosessia toimintaterapeutti laatii itsenäisesti lausuntoja asiakkaiden toimintakyvystä, elinympäristön muutostyötarpeista, apuvälinetarpeesta sekä muista oman erikoisalansa asioista eri yhteistyötahoille. Lisäksi toimintaterapeutti toimii oman alansa asiantuntijana kotihoidon ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Työtehtäviin kuuluu lisäksi osallistuminen työyhteisön kehittämiseen sekä käytännön työn organisoimiseen.

Tarjoamme moniammatillisen työyhteisön, jossa oman alan kollegan tuki on lähellä. Tehtävä voidaan täyttää sopivan hakijan löydyttyä jo hakuaikana.

Kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan.

Lisäksi edellytetään ajokorttia.

Oman auton käyttömahdollisuus sekä ruotsin kielen taito luetaan eduksi.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

Pauliina Pohjankukka
Johtava toimintaterapeutti YAMK
Turun kaupunki
Hyvinvointitoimiala, Lääkinnällinen kuntoutus
Apuvälineyksikkö ja toimintaterapia
Kunnallissairaalantie 20, talo 1A
20700 Turku
gsm. 044-907 3322
pauliina.pohjankukka@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Terveyspalvelut, Polikliiniset palvelut, Lääkinnällinen kuntoutus
Osoite: Turku, 20100 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.