test

Toimintaterapeutti, Toimintakykyä tukevat palvelut

Hakuaika päättyy  4.12.2023 23:59

Toimintaterapeutti Uusikaupunki

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella, toimintakykyä tukevien palveluiden asiantuntijapalveluissa on tarjolla toimintaterapeutin tehtävä. Toiminta-alue on Uudenkaupungin, Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan alueella, jonka väestöpohja on 23 000 asukasta.

Toimintaterapeutin vastaanottotilat sijaitsevat Uudenkaupungin terveyskeskuksessa. Tehtävän suorittaminen edellyttää myös valmiutta siirtyä alueen terveysasemien sekä asiakkaiden toimintaympäristöjen välillä.

Toimintaterapeuttien asiakaskunta koostuu eri-ikäisistä yhteistoiminta-alueen asukkaista painottuen kasvu- ja kehitysikäisiin lapsiin ja nuoriin. Toimintaterapiapalveluja annetaan myös aikuisasiakkaille subakuuteissa tilanteissa osastohoidosta kotiutuville potilaille. Haettavassa tehtävässä tehtäväkuvaa ja työnjakoa kolmen toimintaterapeutin kesken on mahdollista joustavasti muokata hakijan kokemuksen ja suuntautuneisuuden mukaan asiakastarpeet huomioiden.

Toimintaterapeutin tehtävä sisältää asiakkaan toiminnallisuuden arviointia, terapiajaksojen toteuttamista sekä asiakkaan ohjausta eri elämänvaiheissa ja toimintaympäristöissä. Asiakkaan lisäksi palvelun kohteena on myös hänen lähiympäristönsä.

Tehtävän menestyksellinen suorittaminen edellyttää kykyä moniammatilliseen verkosto- ja työryhmätyöskentelyyn yksikön sisällä mutta myös toimintayksikkö- ja palvelualuerajat ylittäen. Toimintaterapeutin roolissa korostuu asiantuntijuus kuntoutuksen suunnittelussa ja seurannassa. Edellytämme rohkeutta, ystävällisyyttä, ammatillista osaamista ja aitoa kiinnostusta työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ja monialaisten yhteistyötahojen kanssa.

Tarjoamme moniammatillisen työyhteisön ja osaavien kollegoiden tuen työllesi sekä mielenkiintoisen tehtävän kuntoutuksen asiantuntijana. Terapian toteutusta varten tarjoamme toimintaan soveltuvat tilat ja välineet. Mahdollistamme työnohjauksen sekä osaamisen ylläpitämisen tehtävän vaatimusten mukaisesti.

Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja sekä itsenäistä, joustavaa ja kehittämismyönteistä työotetta.

Työaika ja palkkaus määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaisesti. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Varaudu esittämään tutkinto- ja mahdolliset työtodistukset haastattelutilaisuudessa.

Ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön katsotaan eduksi. Lisäksi eduksi katsotaan työkokemus toimintaterapeutin tehtävästä, mutta huomioimme kaikki hakijat, myös uran alkuvaiheessa olevat.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen toimintaterapeutin laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti.

Varhan työntekijöille tarjotaan työsuhde-etuna 250 euroa Smartum plus -palvelun kautta käytettäväksi liikuntaan, hyvinvointiin tai kulttuuriin.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.


Lisätietoja

http://varha.fi

Hanna Nieminen, p. 040 730 5985 / hanna.nieminen@varha.fi.
Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta.

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä. Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä. Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti. #hyvintekijät

Tutustu työnantajaan