Toimintaterapeutti, virka, apuvälinekeskus - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Alueellinen apuvälinekeskus tarjoaa perusterveyden ja erikoissairaanhoidon apuvälinepalveluja, joilla tuetaan potilaan omatoimisuutta ja kotona asumista. Apuvälinekeskus luovuttaa potilaille terapeuttien arvion mukaiset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet, joita ovat esim. kyynärsauvat, rollaattorit, pyörätuolit ja sähköiset liikkumisen apuvälineet. Apuvälinekeskus vastaa omistamiensa apuvälineiden kunnossapidosta, kuljetuksista ja varastoinnista.

Haemme toimintaterapeuttia virkaan Alueelliseen apuvälinekeskukseen.

Toimintaterapeutin viran tehtävät painottuvat vaikeavammaisten ja pitkäaikaissairaiden aikuispotilaiden apuvälinepalveluprosesseihin, joissa toimintakyvyn ja apuvälinearvioinnin perusteella tehdään itsenäisesti apuvälineratkaisuja. Arvioinnit tapahtuvat potilaiden toimintaympäristössä tai apuvälinekeskuksessa. Tehtävään liittyy päivittäin tilanteita joissa laajamittainen itsenäinen harkinta ja nopea päätöksenteko ongelman ratkaisemiseksi korostuvat (esim. arviot apuvälinelainaamossa ilman ennakkotietoja). Apuvälineprosesseissa on usein mukana asiakkaan koko hoitotiimi, kuntoutusohjaaja, omaiset, kuntien vammaispalvelun edustajat sekä palveluntuottajien edustajat. Työ on päivätyötä maanantaista perjantaihin.

Tarjoamme Sinulle kehittyvän työympäristön, monipuolisen ja vastuullisen tehtävän perus- ja erikoissairaanhoidon apuvälinepalvelujen parissa. Arvostamme ammattitaitoa, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, paineensietokykyä, joustavuutta, kehittävää työotetta sekä muutosvalmiutta. Aikaisempi työkokemus apuvälinepalveluissa ja käytettävien tietojärjestelmien (mm. Effector) tuntemus katsotaan eduksi. Tehtävän hoitaminen vaatii voimassa olevaa ajokorttia (minimi B).

Kelpoisuusvaatimuksena toimintaterapeutin virkaan on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Hakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat palveluesimies Hanna Mikkonen, p. 0400 196 079, s-posti hanna.m.mikkonen(at)ppshp.fi ja palvelupäällikkö Jukka-Pekka Santala, s-posti jukka-pekka.santala(at)ppshp.fi
Hakemukset tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisesti. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Sairaanhoidolliset palvelut, Potilashoidon palvelut, Alueellinen apuvälinekeskus
Osoite: Oulu

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen väestö on yli 400 000 asukasta ja heitä palvelee lähes 7000 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.