Toimipisteen vastaava (2) Asiakasohjausyksikkö Sujuva, Lappeenranta ja Imatra

Hakuaika päättyy  28.7.2024 23:59

Olisitko sinä yksi meistä? Meidän tiimin uusin vahvistus? Tule meille, me haluamme sinut työkaveriksi!

Oisitko sie yksi meistä? Tuu meille, myö halutaan siut työkaveriksi! Tuu meille toimipisteen vastaavaksi Lappeenrantaan tai Imatralle. Molempiin yksiköihin tarvitsemme tiimiimme uutta vahvistusta. Sie voit aloittaa työt 1.9.2024 alkaen tai myö voidaan sopia aloituksen ajankohdasta.

Toimipisteen vastaavana pääset esihenkilön työparina aitiopaikalta vaikuttamaan yksikön käytäntöihin ja kehittämiseen, asiakkaidemme hyvinvointiin ja moniammatillisen henkilöstömme arjen sujuvuuteen organisaatiomme tavoitteiden mukaisesti. Asiakasohjausyksikkö koostuu monialaisista tiimeistä, joissa työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen ammattilaisia. Toimipisteen vastaavan tehtävä on hallinnollista toimistotyötä. Tueksi matkaan mukaan saat toimintayksikön esihenkilön, organisaatiosi järjestämän jatkuvan johtamiskoulutuksen ja erittäin motivoituneen moniammattilaisen henkilöstön.

Toimipisteenvastaava
* Vastaa osaltaan yksikön päivittäisestä toiminnasta, osallistuu yksikön toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen asiantuntijana yhdessä toimintayksikön esihenkilön kanssa.
* On mukana rekrytoinneissa, perehdytyksessä, osaamisen johtamisessa ja työhyvinvoinnin- ja turvallisuuden edistämisessä.

Tehtävään sisältyy opiskelijoiden työssäoppimisen ohjausta, -arviointia, uusien työntekijöiden perehdyttämistä ja opiskelija-asioiden koordinoiminen.
Toimintasäännön mukaisesti toimipisteen vastaavalle kuuluu esihenkilön tukena olevat tehtävät, joihin sisältyy työnjohdollista vastuuta päivittäisestä toiminnasta ja hän toimii toimintayksikön esihenkilön sijaisena esihenkilön poissa ollessa.

Tehtävä edellyttää ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoa, tehtävien priorisointia, kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa sekä vuorovaikutustaitoja ja kykyä ryhmän ohjaamiseen ja johtamiseen.

Kelpoisuutena tehtävään on sosiaali- tai terveysalan AMK- tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/94) määrätty laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Hyvinvointialueella on käytössä infektioturvallisuuskyselylomake. Kysely tehdään kaikille potilastyöhön tai potilastyön harjoitteluun tuleville. Käy tutustumassa lomakkeeseen tästä linkistä: https://www.ekhva.fi/Kyselyt ja lomakkeet/Infektioturvallisuuskysely

Tehtävään valittavan on esitettävä iäkkäiden kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (741/2023 28 §) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä on kuuden (6) kk koeaika.

Valitun henkilön tulee osoittaa työ- tai virkasuhteen alkaessa henkilöllisyys virallisella henkilöllisyystodistuksella. Virallisia henkilöllisyystodistuksia ovat passi, poliisin myöntämä henkilökortti sekä poliisin tekemä kertaluontoinen tunnistus.

Myö työnantajana välitetään siusta ja tarjoamme siulle monipuolisia henkilöstöetuja:

- ePassi-rahaa liikuntaan, kulttuuriin tai hierontaan 150 €/vuosi
- vuosittaisen tyhy-rahan yhteiseen tekemiseen tiimisi kanssa
- mahdollisuuden työsuhdepolkupyöräedun hyödyntämiseen
- ulkopuolisten toimijoiden tarjoamia etuuksia ja alennuksia
- systemaattisen nykyaikaisen perehdytyksen
- savuttoman työympäristön
- kattavat verkko-oppimisen mahdollisuudet


Lisätietoja

http://www.ekhva.fi

Yhteystiedot

Toimintakyky- ja hoivapalvelujen johtaja Irina Snellman (12.7.24 asti) p. 040 358 9224

Toimintayksikön esihenkilö Kristiina Rahikka (15.7.2024 alkaen) p. 040 651 3142

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Me Etelä-Karjalan hyvinvointialueella ajattelemme, että arjen turva on joukkuelaji! Tarjoamme erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, ikäihmisten palvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut sekä pelastustoiminnan laadukkaasti, ammattitaitoisesti ja sydämellisesti Etelä-Karjalan asukkaille kaikissa elämän vaiheissa. Etelä-Karjalan hyvinvointialue koostuu yli 100 toimipisteestä, joista muodostamme yhdessä yhden ison elämäniloisen ja välittävän joukkueemme. Ammattitaitoinen joukkomme ei pysähdy paikoilleen, vaan uudistumme, kehitämme ja etsimme jatkuvasti innovatiivisia ratkaisuja hyvinvoinnin edistämiseksi. Etelä-Karjalan hyvinvointialue on maakunnan suurin työnantaja, ja tavoitteenamme on olla rohkeita edelläkävijöitä. Haluamme, että tulevaisuudessa meillä työskentelee Suomen onnellisimmat työntekijät. Yli 5000 työntekijän organisaationa tarjoamme monipuolisia uramahdollisuuksia ammattilaisillemme. Henkilöstöön - eli juuri sinuun - panostaminen on yksi strategiakärjistämme! Haluatko sinäkin kirjoittaa sankaritarinasi organisaatiossa, joka tarjoaa urapolkuja ja kehittymismahdollisuuksia? Tule kanssamme turvaamaan maakuntamme asukkaiden yhdenvertaiset palvelut - olet osa ihmisen kokoista tarinaa. Tutustu työnantajaan