Toimistoarkkitehti - Pietarsaaren kaupunki

Toimistoarkkitehti - Pietarsaaren kaupunki

Toimistoarkkitehdin työtehtäviin kuuluu kaupunkisuunnittelu, asemakaavojen laatiminen, lausuntojen ja poikkeuslupapäätösten valmistelu sekä osallistuminen rakennusvalvontatoimiston piirustusten tarkastukseen.

Virka täytetään mahdollisimman pian tai sopimuksen mukaan. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen koeajan umpeutumista.

V.t. asemakaava-arkkitehti Sören Öhberg puh. 0447851633 ja tekninen johtaja
Rune Hagström puh. 0447851463.

Jakobstad, Tekniska tjänster, Planläggningsavdelningen
Osoite: Strengberginkatu 1, 68600,

Pietarsaari on hyvinvoivan alueen elinvoimainen keskus, kaksikielinen merenrantakaupunki, joka mahdollistaa asukkaidensa osallisuuden, turvallisuuden ja elämänlaadun sekä luo taloudelliset edellytykset hyviin palveluihin ja viihtyisään asumiseen innostavassa kaupunkimaisessa ympäristössä.

Tutustu työnantajaan