Toimistoarkkitehti - Pietarsaaren kaupunki

Toimistoarkkitehti - Pietarsaaren kaupunki

Pietarsaaren kaupunki julistaa toimistoarkkitehdin viran haettavaksi teknisen palvelukeskuksen kaavoitusosastolla.

Toimistoarkkitehdin työtehtäviin kuuluu kaupunkisuunnittelua, asemakaavojen laatiminen, lausuntojen ja poikkeuslupapäätösten valmistelu sekä osallistuminen rakennusvalvontatoimiston piirustusten tarkastukseen.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on molempien kotimaisten kielten hyvä kirjallinen ja suullinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkäritodistus ennen koeajan umpeutumista. Koeaika on kuusi kuukautta.

V.t. asemakaava-arkkitehti Sören Öhberg puh. 0447851633 ja tekninen johtaja
Rune Hagström puh. 0447851463.

Jakobstad, Tekniska tjänster, Planläggningsavdelningen
Osoite: Strengberginkatu 1, Pietarsaari

Pietarsaari on hyvinvoivan alueen elinvoimainen keskus, kaksikielinen merenrantakaupunki, joka mahdollistaa asukkaidensa osallisuuden, turvallisuuden ja elämänlaadun sekä luo taloudelliset edellytykset hyviin palveluihin ja viihtyisään asumiseen innostavassa kaupunkimaisessa ympäristössä.

Tutustu työnantajaan