Toimistonhoitaja, Vanhuskeskus 3 - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Vanhusten asumispalveluun haetaan asumispalvelupäällikön tueksi vakituista toimistonhoitajaa. Tehtävänä on toteuttaa vanhuskeskuksen henkilöstöhallintoon ja taloushallintoon liittyviä sekä yleisiä toimistotehtäviä. Vanhusten asumispalveluiden keskus 3:n hallinto sijaitsee Liinahaan vanhainkodissa, osoitteessa Liinahaankatu 17.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, aikaisempi opistotasoinen tutkinto tai ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai pitkäaikainen tehtävään soveltuva työkokemus.

Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja, huolellisuutta, paineensietokykyä, joustavuutta ja asiakaspalveluosaamista. Edellytämme myös tietojärjestelmien, erityisesti Office-ohjelmien hyvää osaamista, ja hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista sekä vähintään tyydyttävää toisen kotimaisen kielen taitoa.

Kaupunkiorganisaation eri tietojärjestelmien, erityisesti henkilöstö- ja taloushallinnon, osaaminen lasketaan eduksi. Oman auton käyttömahdollisuus auttaa tehtävässä toimimisessa.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen tehtävän vanhusten asumispalveluiden hallinnossa.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Turun kaupunki suosii anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Lisätietoja

http://www.turku.fi
https://www.youtube.com/watch?v=-YyimvsirL0&feature=youtu.be

Tutustu työnantajaan

Vs. asumispalveluiden päällikkö Eeva Luotonen
eeva.luotonen@turku.fi
p. 040 511 4273
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vanhuspalvelut, Vanhusten asumispalvelut, Vanhuskeskus 3, Vanhuskeskus 3 yhteiset toiminnot
Osoite: Liinahaankatu 17, 20360 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.