Toimistosihteeri - Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Toimistosihteeri - Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä on avoinna toimistosihteerin tehtävä hallinnossa. Toimistosihteerin tehtävät ovat hyvin monipuolisia. Tehtäviin kuuluu mm. sähköisten päätösasiakirjojen valmistelua, sopimusarkistointia, asianhallintaohjelman pääkäyttäjänä toimiminen, laskujen tiliöimistä ja teleoperaattoripalvelujen rekisterin ylläpitämistä. Toimistosihteeri on kuntayhtymähallituksen pöytäkirjanpitäjä.

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää joustavaa ja positiivista asennetta, kykyä sopeutua uusiin ja muuttuviin tilanteisiin, hyviä vuorovaikutustaitoja ja ihmisläheistä työotetta sekä vastuullista tapaa työskennellä.

Edellytämme sinulta soveltuvaa toisen asteen ammatillista tutkintoa tai vastaavaa tutkintoa, tai aikaisempaa opistotasoista tutkintoa sekä riittävää työkokemusta alalta.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Noudatamme 6 kuukauden koeaikaa.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella kuntarekry.fi -palvelun kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös lähettämällä hakemuksesi osoitteeseen Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, PL 66, 85801 Haapajärvi. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee tällöin mainita tehtävän työavain 224317. Pätevyyden osoittavat todistukset ja muut todistukset tarkastetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: puh. 044 445 6639.

Lisätietoja

http://www.selanne.net

Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 445 6196.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
Osoite: Haapajärvi

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien ja Reisjärven kuntien yhteinen kuntayhtymä, jonka tehtävänä ja vastuulla on järjestää asukkailleen lain säätämät sosiaali- ja terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidon palvelut. Kuntayhtymän järjestää myös ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Väestöpohja Selänteen alueella on n. 16 000 asukasta.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan