Toimistosihteeri - Nurmeksen kaupunki

Nurmeksen kaupungin hallintopalvelut hakee toimistosihteeriä toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

Työ sisältää monipuolisia kunnallishallinnon toimistotehtäviä, mm. asiakirjahallintoon ja tietopalveluun liittyviä tehtäviä sekä kokoushallinnan tehtäviä, ml. luottamushenkilöyhteistyötä. Työhön sisältyy laajasti viestintätehtäviä ja viestinnän kehittämistehtäviä (www-sivut, sosiaalinen media, intra, luottamushenkilöiden verkkopalvelu). Tehtävässä lisäksi asiakaspalvelu-, markkinointi- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä.

Kelpoisuusehtona toimistosihteerin virkaan on soveltuva alempi korkeakoulututkinto esim. ammattikorkeakoulututkinto, liiketalouden perustutkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto.

Työssä tarvitaan oma-aloitteisuutta, tuloksellista työskentelyotetta, hyvää atk-osaamista, sujuvia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä innostuneisuutta kehittämistehtäviin ja uuden oppimiseen. Kunnallishallinnon ja käytössä olevien tietojärjestelmien (Dynasty, Rondo, Populus) tuntemus ja kokemus viestintätehtävistä luetaan eduksi.

Hakemukset tulee lähettää perjantaihin 30.10.2020 klo 15.00 mennessä sähköisesti kuntarekry.fi -sivujen kautta, työavain on 315652. Sähköiseen hakulomakkeeseen on tallennettava kaikki se työkokemus ja koulutus, johon hakija haluaa työtä hakiessaan viitata.

Hakijan tulee esittää haastattelussa alkuperäiset opinto- ja työtodistukset.

Virkaan valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.nurmes.fi

Tutustu työnantajaan

Hallintojohtaja Riikka Boren, p. 04010 45002
Asianhallintapäällikkö Anne Korhonen, p. 04010 45717
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@nurmes.fi

Nurmeksen kaupunki, Elinvoimapalvelut
Osoite: Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes

Tarvitsemme uusia osaajia Nurmekseen töihin! Nurmes on viihtyisä kaupunki Pielisen pohjoispäässä Pohjois-Karjalassa. Luonnonkauniin kaupungin tunnuksia ovat järvet, metsät ja vaaramaisemat. Kahden järven välissä kohoava Puu-Nurmeksen alue on arvokas suojelukohde. Kaupunki tunnetaan myös Bomba-talosta. Kaupungissa on hyvät ja laadukkaat peruspalvelut sekä monipuoliset vapaa-ajanviettomahdollisuudet.