Toimistosihteeri, kehittämispalvelut / Byråsekreterare, utvecklingstjänsterna

Hakuaika päättyy  16.7.2024 12:00

Haluatko sinä olla osa kehittämismyönteistä, ammattitaitoista ja huumorintajuista työyhteisöä? Onko sinulla itsenäinen työote ja kokemusta toimistosihteerin tehtävistä sekä vahva tietoteknillinen osaaminen. Hae toimistosihteerin tehtävää kehittämispalveluissa!

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue hakee TOIMISTOSIHTEERIÄ määräaikaiseen toimeen ajalle 19.8.2024 - 31.12.2025. Määräaikaisuuden perusteena on projektiluontoinen tehtävä.

Työsuhteen alussa toimistosihteerin määräaikainen toimi sijoittuu Konserni- ja strategiapalveluiden kehittämispalveluihin ja työaika osoitetaan pääsääntöisesti valvonta- ja laatuyksikköön. Työpiste sijaitsee Porvoon keskustassa.

Toimistosihteerin tehtäviin kuuluu mm. tietoteknillinen työ liittyen valvontatyöhön, palautekyselyiden lähettäminen, tilastojen kokoaminen omavalvontaohjelman raportointiin liittyen neljän kuukauden välein, kokousten ja valvontakäyntien aikatauluttaminen, muistioiden kirjaaminen ja mahdollisesti avustaminen kirjallisessa työssä tietyillä valvontakäynneillä sekä muut tehtävät kehittämispalveluissa.

Tarjoamme mukavan ja ammatillista kehittymistä tukevan työyhteisön, jossa työtehtävät ovat vastuullisia ja monipuolisia sekä mahdollisuuden hybridityöhön.

Henkilöstöetuina saat E-passin liikunta-, kulttuuri-, hyvinvointi- ja työmatkaedun sekä lounasedun. Työterveyspalvelumme ovat Mehiläisessä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva koulutus, vahva tietoteknillinen osaaminen sekä kokemus toimistosihteerin työstä tai muusta vastaavasta työstä. Tehtävässä edellytetään yhden kotimaisen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa ja toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen taito.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät HYVTES:n mukaan. Työ on päivätyötä ja viikkotyöaika on 36,25 h. Tehtäväkohtainen palkka on 2 544,86 e/kk. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Työ alkaa 19.8.2024 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa laatupäällikkö Rebecca Sjöholm, rebecca.sjoholm@itauusimaa.fi

Jätä hakemuksesi viimeistään 16.7.2024 klo 12.00. Haastattelut pidetään etäyhteyden kautta 18.7.2024 ja 19.7. 2024

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Meillä työskentelee 2600 eri alojen ammattilaista ja tehtävänimikkeitä on yli 200. Löydät todennäköisesti itsellesi sopivan työpaikan, mihin ikinä omat ammatilliset intressisi ja tulevaisuuden suunnitelmasi sinua ohjaavatkaan. Tarjoamme myös mahdollisuuden kaksikieliseen työympäristöön, jossa toisen kotimaisen kielen hallinta on rikkaus ja mahdollisuus, mutta ei ehdoton vaatimus.

--------------------------------

Vill du vara del av en yrkeskunnig och humoristisk arbetsgemenskap med positiv inställning till utveckling? Har du ett självständigt arbetsgrepp och erfarenhet av att arbeta som byråsekreterare samt utmärkta datatekniska färdigheter. Sök då befattningen som byråsekreterare i utvecklingstjänsterna.

Östra Nylands välfärdsområde söker en BYRÅSEKRETERARE till en tidsbunden befattning för tiden 19.8.2024 - 31.12.2025. Uppgiften är tidsbunden för att det är fråga om ett projektarbete.

Den tillfälliga befattningen som byråsekreterare kommer att vara placerad i början i utvecklingstjänsterna i koncern- och strategitjänsterna och arbetstiden kommer normalt att förläggas i enheten för tillsyn och kvalitet. Arbetsplatsen ligger i Borgå centrum.

Sekreterarens arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta IT-arbete i anslutning till tillsynsarbetet, skicka responsenkäter, sammanställa statistik i samband med rapporteringen av programmet för egenkontroll var fjärde månad, schemalägga möten och tillsynsbesök, utarbeta memon och eventuellt bistå i skriftligt arbete vid vissa tillsynsbesök samt utföra andra uppgifter inom utvecklingstjänsterna.

Vi erbjuder dig en trevlig arbetsgemenskap som stöder din yrkesmässiga utveckling och där du får ansvarsfulla och mångsidiga arbetsuppgifter samt möjlighet till hybridarbete.

Personalförmåner som ges är lunch-, pendling-, välmående-, sport- och kulturförmån i Epassi. Företagshälsovården handhas av Mehiläinen.

Behörighetsvillkor är en med hänsyn till uppgiften lämplig utbildning, starka datatekniska färdigheter samt erfarenhet av arbete som byråsekreterare eller annat motsvarande arbete. I uppgiften krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket samt goda muntliga kunskaper i det andra inhemska språket

Anställningsvillkoren bestäms enligt VÄLKA. Arbetet är dagarbete och veckoarbetstiden är 36,25 h. Den uppgiftsrelaterade lönen uppgår till 2 544,86 euro i månaden. Prövotiden är sex månader. Arbetet inleds 19.8.2024 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar ges av: kvalitetschef Rebecca Sjöholm, rebecca.sjoholm@itauusimaa.fi

Lämna in din ansökan senast 16.7.2024 kl. 12.00. Intervjuerna hålls på distans 18.7.2024 och 19.7. 2024.

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Hos oss jobbar omkring 2 600 proffs från olika branscher, och antalet uppgiftsbeteckningar är över 200. Sannolikt hittar du en arbetsplats som passar dig oavsett vart dina professionella intressen och framtidsplaner leder dig. Vi erbjuder dig också tillfället att verka i en tvåspråkig arbetsmiljö där det är en rikedom och möjlighet att behärska det andra inhemska språket men där det inte är ett ovillkorligt krav.

Yhteystiedot

laatupäällikkö Rebecca Sjöholm, rebecca.sjoholm@itauusimaa.fi

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Tutustu työnantajaan