test
Tomintaterapeutti kotikuntoutukseen - Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut

Vahvistamme jatkuvasti kotiin vietäviä palveluita ja palkkaamme lisää työntekijöitä mahdollistamaan palveluiden kasvun. Haemme Kymsoten kotikuntoutuksen moniammatilliseen joukkoon toimintaterapeuttia. Toiminta-alueena Hamina, Miehikkälä ja Virolahti.

Toimintaterapeutin tehtävänä kotikuntoutuksessa on arvioida asiakkaan toimintakykyä arjen toimintaympäristöissä. Toimintaterapeutti suunnittelee ja toteuttaa asiakkaiden toimintaterapiaa heidän kotonaan tai kodinomaisessa ympäristössä. Työ edellyttää kykyä itsenäiseen toimintaan. Työssä edellytetään toimintaterapian laaja-alaista osaamista, syvempi osaaminen riippuu tehtäväalueen sisällöstä.

Toimintaterapeutin työssä korostuu itsenäinen päätöksen teko ja ongelmanratkaisukyky. Toimintaterapeutin tulee arvioida potilaan tilanteeseen sopivien, näyttöön perustuvien toimintaterapiamenetelmien soveltuvuus. Ratkaisujen tuottaminen edellyttää oma-aloitteista analysointia, tiedonhankintaa sekä ratkaisuvaihtoehtojen tuottamista ja niiden vertailua. Työn hallinnan apuna on suuntaa-antavia toimintaohjeita. Tarvittaessa voi konsultoida kollegaa tai lääkäriä.

Työssä tarvitaan hyviä ohjaustaitoja sekä kykyä toimia toimintaterapian asiantuntijana moniammatillisissa tiimeissä. Lisäksi toimintaterapeutin tulee tuntea palvelujärjestelmä ja niitä ohjaavat lait.

Toimintaterapeutti vastaa itsenäisesti omien asiakkaidensa toimintaterapiasta.
Terapeutin tulee toimia vastuullisesti terapiatilanteissa ja antamissaan ohjeissa. Työn vaikutukset kohdistuvat kotona asuviin asiakkaisiin ja heidän lähipiiriinsä.
Toimintaterapia voi vaikuttaa oleellisesti asiakkaan mielekkääseen kotona toimimiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu toimintaterapeutin tutkinto. Työ edellyttää oman auton käyttöä.

Haastattelemme hakijoita jo hakuaikana.

Lisätietoja

http://www.kymsote.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Annika Takanen, Palveluesimies
Sähköpostiosoite: annika.takanen@kymsote.fi
puh: 040 1991263

Lisätietoja

Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut

Kymsote - Laadukkaat palvelut, hyvinvoiva maakunta

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote huolehtii 170 000 kymenlaaksolaisen terveydestä, hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Tuotamme terveys-, perhe-, sosiaali- ja ikääntyneiden palveluja. Tavoittelemme toiminnassamme parasta asiakaskokemusta ja panostamme ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsote on Kymenlaakson suurin työnantaja, jonka palveluksessa on noin 6000 henkilöä. Kymenlaaksossa meillä on ihmisen kokoinen arki: rehti tekemisen meininki, monipuoliset kehittymismahdollisuudet sekä luonnostaan vahva asuinympäristö.

Laadun tekee huippuammattilaiset.


Osoite: 49400 Hamina

Sinulle suositellut työpaikat